Arjen opas

Kuvapohdintaa

  • Millaisia ajatuksia sivun 120 kuva herättää? Miksi Koraanin lukeminen voi rauhoittaa? Liittyykö sen rauhoittava vaikutus siihen, että erilaiset toistuvat tavat tuntuvat yleensä rauhoittavilta? Mitä uskonnollista rekvisiittaa kuvasta löytyy? Miksi jotkut rajoittavat naisten Koraanin lukemista kuukautisten aikana? Onko se kulttuurista vai uskonnollista?

Opetusvinkkejä

  • Arvioidaan yhdessä, kuinka monta kertaa muslimi voi lausua päivän aikana Avauksen suuran.

  • Keskustellaan, mitä Koraanissa lukee ja mitä siellä ajatellaan lukevan. Sen, mitä Koraanissa lukee, saa selville vain lukemalla Koraanin ja siihen liittyviä selitysteoksia. Usein kuitenkin erilaisia uskontoon liittyviä toimintoja tai uskonnon nimissä tehtyjä asioita perusteellaan sillä, että Koraanissa sanotaan niin. Ihmisiä kehotetaankin erityiseen tarkkuuteen kielenkäytössä, jotta ei väittäisi jonkin asian perustuvan Koraaniin, ellei ole siitä aivan varma. Parasta olisi aina, jos tällöin pystyisi kertomaan, missä kohtaa Koraania asia on sanottu.

  • Keskustellaan arabian kielen merkityksestä. Voiko henkilö, joka ei osaa arabiaa, olla muslimi? Mitä hyötyä arabiankielentaidosta muslimille on? Vain viidesosa muslimeista puhuu arabiaa äidinkielenään.

  • Pohditaan, miten uskonto voi näkyä arjessa. Miten uskonto voi vaikuttaa jokapäiväisiin toimintoihin, kuten pukeutumiseen, ruokailuun, käytöstapoihin tai peseytymiseen?

  • Voidaan keskustella, ovatko naiset ja miehet yhdenvertaisessa asemassa tilankäytön suhteen. Koska moskeijalla rukoileminen perjantaisin on naisille vapaaehtoista, moskeijat ja rukoustilat on pääsääntöisesti suunniteltu miesten tarpeisiin. Naisille on yleensä varattu jokin pienempi, erillinen tila, josta puuttuu usein rukouspaikalle tyypillinen kaunis sisustus. On myös rukouspaikkoja, jotka on suunnattu täysin miehille ja joihin naiset eivät ole lainkaan tervetulleita. Kehottaako Koraani toimimaan näin, vai onko kyse nykymuslimien tekemistä tulkinnoista? Voidaanko tilan puutteella perustella sukupuoleen perustuvaa syrjintää?