Koraani ja tiede

Kuvapohdintaa

  • Katsotaan sivun 101 kuvaa. Pohditaan, onko ihmisellä aina ollut tarve pohtia omaa alkuperäänsä. Miten luonnon kauneutta kuvataan Koraanissa? Onko evoluutioteoria ristiriidassa islamilaisen maailmankuvan kanssa?

  • Mitä sivun 103 kuva esittää? Miten se liittyy käsiteltävään aiheeseen? Voidaan lukea samalla kuvatekstissä mainittu Koraanin jae, joka löytyy oppikirjan sivulta 98. Miten muslimit ovat suhtautuneet Koraanin mainitsemiin luonnonilmiöihin?

Opetusvinkkejä

  • Selvitetään fysiikan tai kemian kurssien yhteydessä tarkemmin erilaisten Koraanissa mainittuja tieteellisten ihmeiden selityksiä, kuten mistä makean ja suolaisen veden välinen sekoittumattomuus johtuu. Jokien virratessa mereen muodostuu suistoalueelle murtovesialue, jonka suolapitoisuus on pienempi kuin meressä, mutta suurempi kuin makeassa jokivedessä. Murtoalueilla elää omanlaisensa poikkeuksellinen eläin- ja kasvilajisto, joiden olemassaolo ei olisi mahdollista ilman murtovesivyöhykettä. Ilmiötä voidaan tarkentaa fysiikan tai kemian tunnilla yhdessä näiden aineiden opettajien kanssa.

  • Pohditaan, olisiko kyseisten fysiikan ja kemian havaintojen tekeminen ollut mahdollista Koraanin ilmoittamisen aikaan.

  • Pohditaan, miksi tieteen ja uskonnon välille on muodostunut ero islamilaiseen kulttuuriin vasta nykyaikana.

  • Pohditaan, miten elämänkokemus muuttaa ihmisen tapaa tulkita asioita. Esimerkiksi monet luonnontieteilijät ovat löytäneet Koraanin teksteistä syvempiä merkityksiä oman tieteenalansa kautta.

  • Keskustellaan, miksi osalla ihmisistä on tarve tulkita pyhiä tekstejä ihmisen toimintaa rajoittavasti.