Koraanin ilmoittaminen

Kuvapohdintaa

  • Keitä sivun 97 kuvassa olevat henkilöt ovat? Miksi koulutus on tärkeää? Entä miksi erityisesti naisten koulutus on tärkeää? Onko aloja, joita ei voi uskonnollisesta näkökulmasta opiskella? Pohditaan, mitä yhteistä tai eroa on koulutuksella ja tiedolla.

Opetusvinkkejä

  • Kerrataan oppilaiden tietoja Koraanin kokoamisesta. Milloin, kenelle ja kuinka Koraani on islamin mukaan ilmoitettu?

  • Pidetään luokassa tietovisa Koraanista. Oppilaat voivat itse laatia kysymyksiä pareittain tai ryhmissä luvun tai kirjan koko osion pohjalta. Yhdessä voidaan laatia säännöt ja päättää, pidetäänkö tietovisa perinteisesti vai sähköisessä muodossa.

  • Keskustellaan, näkyykö tiedon arvostaminen muslimiyhteisössä. Pohditaan, mistä asenteet ja arvot johtuvat.