Koraanin rakenne

Kuvapohdintaa

  • Tutkitaan sivun 104 kuvatekstiä. Mitä kuva esittää? Miksi kirjoitetusta sanasta tuli tärkeää, vaikka Profeetta eli lapsuutensa suullisessa kulttuurissa? Pohditaan, miksi suomalaisessa kulttuurissa arvostetaan enemmän kirjallista kulttuuria. Mikä on kirjastojen merkitys islamilaisessa kulttuurissa? Entä Suomessa? Voidaanko suullista ja kirjallista kulttuuria verrata tai arvottaa?

  • Sivun 105 kuvassa aikuiset lukevat Koraania yhdessä. Kuka voi toimia koraanikoulun opettajana? Voiko opetuksen taso olla erilaista? Eroavatko aikuisten koraanikoulut lasten koraanikoulusta? Voiko nainen johtaa rukousta? Entä voiko nainen toimia imaamina?

  • Mitä suuria oppilaat näkevät sivun 108 kuvassa? Tarkastellaan, millainen Koraani kuvassa on. Mikä on tajwid-Koraani? Mitä sanalla tajwid tarkoitetaan? Kuinka monta standardoitua tapaa on resitoida Koraania?

Opetusvinkkejä

  • Pohditaan lukutaidon merkitystä nykyään ja toisaalta profeetta Muhammedin aikana. Mihin lukutaitoa tarvittiin Profeetan aikana? Entä nykyään? Osaavatko kaikki ihmiset lukea?

  • Pohditaan, millaisia syitä lukutaidottomuuteen voi olla. Miten koulutusjärjestelmä voi tukea lukutaidon edistämistä?

  • Mitä eroa on kirjallisella ja suullisella traditiolla? Miksi kirjallinen tradition merkitys on nykyään suurempi? Mitä siitä voi seurata suulliselle perinteelle?

  • Keskustellaan, mikä Koraanin rakenteesta tekee haastavan. Miksi on tärkeää tuntea jakeiden ja suurien historiaa? Miksi Koraanin jakeiden numerointi voi erota?