Profeetta Muhammedin perintö

Opetusvinkkejä

  • Pohditaan kohtaa Koraanin jakeessa 5:3: “Tänään olen tehnyt teidän uskontonne täydelliseksi, saattanut armoni täydelliseksi ja valinnut islamin teidän uskonnoksenne.” Mitä nämä sanat tarkoittivat? Kertomuksen mukaan profeetta Muhammed ymmärsi jakeen tarkoittavan, että hän kuolee pian. Miksi?

  • Pohditaan, mitkä olivat profeetan merkkejä. Voidaanko tämän perusteella väittää, että kaikki tiedossa olevat profeetat ovat miehiä? Opettaja voi verrata profeetan merkkejä suhteessa Maryamiin, Isan äitiin.

  • Etsitään netistä ja käydään läpi Profeetan jäähyväissaarnaa, ja kerätään sen tärkeimmät neuvot yhteen. Miksi sitä on pidetty ihmisoikeuksien manifestina?

  • Keskustellaan, miten Profeetan kuolema perimätiedon mukaan tapahtui ja kuka oli hänen seurassaan viimeisinä hetkinä. On kerrottu, että Muhammed kuoli leväten pää vaimonsa Aishan sylissä. Mitä tämä kertoo Profeetasta aviomiehenä ja heidän parisuhteestaan?

  • Tutkitaan kuvia Profeetan haudasta. Ketkä on haudattu hänen viereensä?

  • Keskustellaan, mitä profeetta Muhammedin uskotaan jättäneen muslimeille perinnöksi. Mitkä ovat oppilaiden mielestä hänen tärkeimpiä opetuksiaan? Mitä tarkoitetaan, kun jokin tapa on sunna?

  • Muistellaan, mitä ihmeitä profeetta Muhammedille annettiin islamilaisen perinteen mukaan. Miksi tästä on muodostunut oma kirjallisuuden tyyppinsä?

  • Pohditaan, miksi islamilaiselle valtakunnalle tarvittiin kalifia. Mistä näkemyserot Profeetan hallinnollisesta seuraajasta johtuivat?

  • Pohditaan, miten hengellinen kasvu auttaa ihmistä kasvamaan hyväksi islamin mukaan.