2. Sharia ja fiqh

Kuvapohdintaa

  • Katsotaan sivun 177 kuvaa. Keitä kuvan henkilöt voisivat olla? Missä he ovat? Miten kuvan henkilöt noudattavat shariaa? Miten islamin lainopilliset tulkinnat näkyvät arjessa?

  • Tutkitaan sivun 179 karttakuvaa lakikoulukunnista. Luetaan kuvateksti, jossa kerrotaan lakikoulukuntien nykytilanteesta. Kuvatekstissä mainitaan myös, että eri lakikoulukuntien edustajat käyvät samoissa moskeijoissa. Millaisia erilaisia esimerkiksi rukoukseen liittyviä tapoja eri koulukuntien edustajilla voi olla? Miten lakikoulukuntien moninaisuus näkyy Suomen islamilaisissa yhdyskunnissa?

  • Katsotaan sivun 180 kuvaa. Mikä kuvassa olevan henkilön työtehtävä on? Millainen koulutus tai millaista osaamista tehtävässä vaaditaan? Missä maissa toimii islamilaisen oikeuden tuomareita?

Opetusvinkkejä

  • Keskustellaan sanoista sharia ja fiqh. Ovatko ne oppilaille entuudestaan tuttuja? Miten ne liittyvät toisiinsa? Etsitään sanoille selitykset.

  • Pohditaan, miten oikeusjärjestelmät ovat kehittyneet aikojen kuluessa. Onko suomalaisella lainsäädännöllä uskonnollista taustaa?

  • Keskustellaan siitä, miten sanat jafarilainen tai hanafilainen liittyvät shariaan. Onko lakikoulukunta käsitteenä oppilaille entuudestaan tuttu? Tietävätkö he, minkä lakikoulukunnan tulkintoja heidän kotonaan noudatetaan? Tuleeko koko perheen seurata samaa lakikoulukuntaa?

  • Puhutaan islamin moninaisuudesta lakikoulukuntien näkökulmasta. Jokainen koulukunta on keskenään tasavertainen. Mitä se tarkoittaa? Keskustellaan erilaisten uskonnollisten näkökulmien suvaitsemisesta islamin sisällä. Mitä se tarkoittaa ja miten sen tulisi näkyä ihmisten käytöksessä?

  • Ylöspäin eriyttävänä tehtävänä oppilaat voivat tutkia, onko lakikoulukuntia enemmän ja miten ne suhteutuvat toisiinsa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa lakikoulukuntia sovelletaan tilanteen mukaan. Miten se on ristiriidassa perinteisten oikeusopin periaatteiden kanssa?