4. Lain tulkintaa: naisen historia islamissa

Kuvapohdintaa

  • Vastataan sivun 186 kuvatekstissä olevaan kysymykseen: ”Voitko tunnistaa musliminaisen pelkästään ulkonäön perusteella?” Pitäisikö musliminaisen voida tunnistaa ulkonäöstä? Miksi? Miksi ei? Mietitään syitä hijabin käytölle. Mitä oppilaat vastaisivat henkilölle, joka kysyy, miksi hijabia käytetään? Voiko vastaavasti muslimimiehen tunnistaa ulkonäön perusteella? Miten uskonnollisiin pukeutumissääntöihin on suhtauduttu eri aikakausina islamilaisessa perinteessä?

  • Katsotaan sivun 188 kuvaa. Miksi naisten sukuelinten silpominen täytyy saada loppumaan? Voidaanko sitä pitää osana hengellistä väkivaltaa? Missä kaikissa uskonnoissa silpomista perusteellaan juuri uskonnolla? Miten se eroaa miesten ympärileikkauksesta? Kuva on Planin kampanjasta. Mikä Plan on?

Opetusvinkkejä

  • Mietitään, miten islam on vaikuttanut naisten asemaan Koraanin ilmestymisen aikana. Millaisia oikeuksia islam naiselle toi? Tutkitaan, milloin naiset ovat saaneet itsemääräämisoikeuden ja oikeuden omaan omaisuuteensa Euroopassa ja Suomessa. Tutkiminen voidaan toteuttaa oppitunnilla esimerkiksi pieninä, noin 15 minuutin mittaisina ryhmätöinä, niin että eri ryhmät keskittyvät eri kysymyksiin. Mikäli ryhmätyö ei onnistu, opettaja voi etsiä tietoa myös valmiiksi ja esittää oppilaille monivalintatehtäviä. Esimerkki monivalintatehtävästä:

Milloin naimisissa oleva nainen sai Suomessa itsemääräämisoikeuden omaan omaisuuteensa?
a. 1400-luvulla
b. 1600-luvulla
c. 1800-luvulla
d. 1900-luvulla

  • Keskustellaan oppilaiden käsityksistä, millainen naisten asema on tänä päivänä islamilaisissa maissa tai islamilaisessa yhteisössä Suomessa.

  • Järjestetään oppilaiden välinen väittely siitä, onko heidän mielestään naisten asema islamilaisissa maissa tänä päivänä parempi kuin ei-islamilaisissa maissa. Valitaan väittelyn osapuolet (puolesta ja vastaan) etukäteen. Väittelijöiden ei tarvitse itse olla samaa mieltä puolustamansa kannan kanssa, mutta heidän tulee etsiä perusteluja kannan tueksi. Väittely vaatii ennakkovalmistautumista. Jos muodostetaan väittelyn voittajan valitseva oppilasraati, myös raatilaisten on syytä tutustua aihepiiriin liittyviin seikkoihin etukäteen. Väittelijöitä on hyvä muistuttaa hyvän keskustelukulttuurin säännöistä.

  • Keskustellaan, millaista terveydellistä haittaa naisten sukuelinten silpominen aiheuttaa. Keskustellaan, voidaanko miesten ja naisten ympärileikkauksia verrata. Miten ne eroavat toisistaan? Voiko poikien ympärileikkauksesta olla haittaa? Miten Suomessa suhtaudutaan poikien ympärileikkaukseen? Tehdäänkö niitä myös lääketieteellisistä syistä?

  • Keskustellaan käsitteestä hengellinen väkivalta sukupuolen näkökulmasta. Mitä hengellinen väkivalta on ja millaisissa tilanteissa tai yhteyksissä sitä voidaan kohdistaa naisiin? Hengellinen väkivalta on ihmisen alistamista tavalla, jossa uskontoa käytetään alistamisen välineenä. Se voi ilmetä niin henkisenä, taloudellisena, seksuaalisena kuin fyysisenäkin väkivaltana.