5. Avioliitto

Kuvapohdintaa

  • Opettaja voi näyttää sivun 189 kuvan dokumenttikameralla oppilaille niin, että he eivät näe kuvatekstiä. Mitä kuva esittää? Entä mistä sen voi päätellä? Kuinka usein avioliittosopimus tehdään kirjallisesti? Onko suullinen sopimus yhtä pätevä? Mihin perustuu todistajien tarve?

  • Sivun 190 kuvassa näkyy juhlapukeutumista. Miten juhlakulttuurit muuttuvat? Miten esimerkiksi elintaso ja elokuvat vaikuttavat juhlakulttuurien muovautumiseen?

  • Sivun 191 kuvassa näkyy perhe. Millaiselta perhe näyttää? Millainen tunnelma kuvasta välittyy? Millainen on hyvä perhe? Onko oppilaiden perheissä tapana syödä yhdessä? Millaisia hyviä asioita yhdessä syömiseen liittyy?

Opetusvinkkejä

  • Puolisoiden yhteisiä oikeuksia ovat hyvä yhteiselämä ja salaisuuksien uskominen puolisolle. Pohditaan pareittain, mitä kaikkea hyvä yhteiselämä tarkoittaa.

  • Opetustekstissä sanotaan, että suomalaisessa yhteiskunnassa puolisoiden tulee jakaa taloudellinen vastuu perheestä. Tarkoittaako se sitä, että täällä myös musliminainen on velvollinen osallistumaan perheen elatukseen? Suomalaisessa lainsäädännössä aviopuolisoilla on elatusvelvollisuus toisiinsa nähden. Oletuksena on, että perheen kumpikin aikuinen osallistuu perheen elatukseen tulojensa mukaan. Suomalainen palkkataso on laskettu niin, että perheen elatukseen vaaditaan kahden työssäkäyvän aikuisen tulot. Siksi yhteiskunta maksaa tukea perheelle siltä ajalta, kun lapset ovat pieniä ja toinen vanhemmista ei pysty käymään työssä vaan hoitaa lapsia kotona. Vaikka islamin mukaan vain aviomiehen velvollisuuksiin kuuluu perheen elatus, se on suomalaisella tulotasolla usein vaikeaa. Jos vaimo osallistuu omalla palkkatulollaan perheen elatukseen, lasketaan se hänelle hyväntekeväisyydeksi. Pohditaan pienissä ryhmissä, miten lainsäädäntö vaikuttaa puolisoiden rooleihin. Voidaanko sillä muuttaa perheiden rakenteita?

  • Keskustellaan yhdessä siitä, mitä sivun 190 laatikossa oleva teksti monivaimoisuudesta tarkoittaa. Onko monivaimoisuus sallittua Suomessa? Polygamiaa eli moniavioisuutta on ollut myös varhaisessa mormonismissa, mutta nykyään se on liikkeen mukaan kielletty kaikilta sen jäseniltä seurakunnasta erottamisen uhalla. TV:stä on voinut katsoa Sisarvaimot-sarjaa, jossa on seurattu yhdysvaltalaisen perheen moniavioista arkea kohta jo kymmenen vuoden ajan. Sarjan myötä on noussut esiin erilaisia näkökulmia myös moniavioisuuden puolesta. Voidaan mahdollisuuksien mukaan katsoa katkelma ohjelmasta. Mietitään yhdessä moniavioisuuden hyviä ja huonoja puolia. Pohditaan, mitä ongelmia monivaimoisuus tuottaa, jos se ajaa ihmiset yhteiskunnan ulkopuolelle.