Islamilainen valtakunta ruokkii kulttuurielämää

Kuvapohdintaa

 • Tutkitaan sivun 214 kaaviota. Keskustellaan, miten umaijadidynastia vaikutti alueen kieleen ja koulutusjärjestelmään.

 • Sivulla 215 on kuva Damaskoksesta. Pohditaan ja selvitetään netin avulla, mikä rakennus kuvassa on. Mitä pääkaupungin siirtyminen Damaskokseen kertoi uuden islamilaisen valtakunnan vallanjaosta? Mikä rooli pääkaupungeilla yleisesti on? Etsitään netin avulla kuvia historiallisesta Damaskoksesta ja nykyisestä Damaskoksesta. Keskustellaan, miten erilaiset ajanjaksot ja sodat ovat vaikuttaneet alueen tieteeseen ja kulttuuriin.

 • Katsotaan dinaarin kuvaa sivulta 216. Tutkitaan rahaa ja sen tekstiä: mitä siinä lukee? Etsitään netin avulla, mistä dinaari on saanut nimensä. Etsikää kuva Rooman valtakunnan aikana käytetystä denaarista, mistä dinaarin nimi periytyy. Mikä iso ulkoinen ero on denaarilla ja dinaarilla, ja mistä se johtuu? Missä valtioissa käytetään edelleen rahayksikkönä dinaaria? Kuvassa on myös suurennuslasi. Mikä on sen historia? Entä miten silmälasit keksittiin? Olisivatko keksinnöt mahdollisia, jos tieto ei kulkisi ihmisten mukana eri puolille maailmaa?

 • Sivulla 217 on Kalliomoskeijan kuva. Keskustellaan, mitä se edusti rakennusaikana. Pohditaan, mikä Kalliomoskeijan rooli on nykyään muslimeille. Etsitään netin kautta kuvia historiallisesta Temppelivuoresta. Miten Kalliomoskeija liittyy yölliseen matkaan? Kenellä on pääsy alueelle?

 • Katsotaan kuvaa sivulta 219. Mitä tavaroita oppilaat tunnistavat? Mitä kirjoitustyyliä teksteissä on käytetty? Etsitään netistä lisäkuvia kalligrafiasta. Miksi kalligrafiasta tuli merkittävä taiteen muoto islamilaisessa kulttuurissa?

Opetusvinkkejä

 • Kerrataan aikajanan avulla neljän kalifin aika ja lisätään siihen umaijadidynastia vuosina 661–750 sekä abbasididynastia vuosina 750–1258.

 • Etsitään internetin avulla umaijadidynastian kalifit sekä heidän hallussaan olleet alueet.

 • Keskustellaan käsitteestä jama’a, joka tarkoittaa yhdistettyjen joukkojen vuotta. Mitä tuona vuonna sovittiin ja miten se vaikutti muslimien yhtenäisyyteen? Toteutuiko sopimus?

 • Keskustellaan, mitä Karbalan taisteluissa tapahtui. Mitä taistelusta seurasi? Kuinka shiialaiset edelleen muistavat tätä surullista Karbalan tapahtumaa? Etsitään kuvia surukulkueesta. Keskustellaan, miksi Husainin marttyyrikuolema on shiialaisille käännekohta historiassa. Mihin tapahtumaan suruaika huipentuu?

 • Hallitsija Abdulmalik valloitti Mekan, käänsi kaikki valtionhallinnan tärkeimmät tekstit arabiaksi ja perusti islamilaisen rahayksikön dinaarin. Kuinka nämä asiat vaikuttivat valtioon ja alueen yhtenäistymiseen?

 • Arabian kieliopin säännöt määriteltiin ja kirjattiin ylös, ja kirjaimiin lisättiin pisteitä erottamaan niitä toisistaan, jotta myös muut kuin äidinkielenään arabiaa puhuvat pystyivät lukemaan niitä. Keskustellaan, kuinka tämä vaikutti Koraanin tekstiin. Ovatko nämä muutokset näkyvissä myös nykyisessä Koraanissa?

 • Pohditaan, kuinka umaijadidynastiassa arvostettiin sivistystä. Mitä sivistyksellä siihen aikaan tarkoitettiin? Entä mitä kirjaoppineisuudella nykyään tarkoitetaan?

 • Keskustellaan ja etsitään netistä lisätietoa siitä, mistä ongelmista umaijadidynastia kärsi loppuaikoinaan.

Umaijadidynastian (661–750) kalifit