Islamilaisen taiteen kehitys

Kuvapohdintaa

 • Tarkastellaan sivujen 239 ja 240 kuvien stukko- ja ornamenttikoristelua. Mistä stukko valmistettiin? Mitä hyötyä tästä koristetyylistä oli valon ja ilmanvaihdon kannalta? Etsitään lisäkuvia stukoista internetin kuvahaun avulla. Pohditaan, edustaako kuvan 239 ornamenttitaide perinteistä vai modernia tyyliä. Mistä kuva voisi olla?

 • Sivun 241 kuvassa on nashid-laulaja Sami Yusuf. Kuunnellaan jotakin hänen nashideistaan. Mistä aiheista hän laulaa? Etsitään muita nashideja ja niiden laulajia. Etsitään esimerkiksi ryhmissä lempinashidit ja perustellaan valinnat. Keskustellaan, miksi osa muslimeista suhtautuu musiikkiin kriittisesti. Miksi myös osaan nashideista suhtaudutaan kriittisesti ja toisiin ei? Voiko tämän pohjalta päätellä, että musiikki olisi haram?

 • Tarkastellaan sivulla 242 olevaa ud-soittimen kuvaa. Mitä islamilaisen taiteen merkkejä soittimessa on? Etsitään videoita kyseisen soittimen äänestä ja soitosta.

 • Katsotaan sivun 243 kalligrafiakirjoituksia. Pohditaan ja etsitään netin avustuksella, mitä välineitä ja tekniikoita kalligrafi tarvitsee. Missä muissa kulttuureissa kalligrafiakirjoitusta käytetään? Tutustutaan eri kalligrafiatyyleihin hakusanoilla ”arabialainen kalligrafia”, ja etsitään moskeijoita ja muita paikkoja, joissa kalligrafiaa on käytetty koristeluun.

 • Tarkastellaan sivun 244 kuvassa olevaa kalligrammia. Pohditaan yhdessä, mitkä aiheet ovat tyypillisiä kalligrammeissa.

 • Sivulla 246 on kuva Aladdin-elokuvan mainoksesta. Etsitään lisätietoa Tuhannen ja yhden yön tarinoita -satukokoelmasta. Miltä aikakausilta ja maantieteellisiltä alueilta satuja on kerätty teokseen? Pohditaan, mitä tarkoitetaan maqama-kirjallisuudella.

 • Sivun 246 alalaidassa on kuva islamilaisesta kulttuurista kertovista kirjoista. Keskustellaan, tuntevatko oppilaat kyseisiä kirjoja tai muita islamilaisesta perinteestä käsin kirjoittavia nykykirjailijoita. Keskustellaan, onko kaikki arabialainen islamilaista ja toisinpäin. Oppilaat saavat muistella parhaita kirjoja tai elokuvia, joissa kerrotaan islamilaisesta kulttuurista. Mikä on parasta islamilaisessa kulttuurissa? Entä mikä siinä on haastavinta tai ristiriitaisinta?

 • Tarkastellaan sivun 247 kuvaa maton kutomisesta. Voidaan myös katsoa pieni video siitä, kuinka mattoa kudotaan. Mitä koristekuvioita islamilaisen kulttuurin matoista löytyy? Millä nimellä matot parhaiten tunnetaan suomalaisessa mattokaupassa?

Opetusvinkkejä

 • Katsotaan kuvia erilaisista ornamenttityyleistä. Huomioidaan, kuinka ne ovat yleensä geometrisesti tyyliteltyjä ja usein symmetrisiä kuvioita. Toiston avulla kuvioista muodostetaan nauhoja tai seinäpintaa jäsentäviä friisejä.

 • Etsitään esimerkkejä stukkokoristeluista. Keskustellaan, missä oppilaat ovat nähneet stukkokoristelua.

 • Pohditaan, millaista on islamilainen musiikki. Onko musiikin käsitteellä alakäsitteitä? Mitä instrumenttia häissä käytettiin Profeetan aikana?

 • 700–900-luvut olivat klassisen arabialaisen musiikin kulta-aikaa. Etsitään tämän ajan tyylistä musiikkinäyte. Oppilaat saavat myös esitellä vanhempiensa kotimaiden nykymusiikkia, jossa näkyy islamilainen vaikutus. Voiko muslimi kuunnella vain islamilaisesta maailmasta tulevaa musiikkia? Oppilaat voivat tutustua esimerkiksi Native Deen -yhtyeen nashideihin. Miten ne eroavat arabialaisista nashideista?

 • Koraanin tekstiä on kuvattu näkyvään muotoon kalligrafian avulla. Keskustellaan, missä oppilaat ovat nähneet kalligrafisia islamilaisia tekstejä.

 • 500- ja 600-luvuilla oli yleistä painaa muistiin pitkiäkin tekstejä ja runoja. Vasta 600-luvun lopulla näitä alettiin kirjoittaa ylös. Runoutta ja tieteellistä kirjallisuutta selitettiin, ja selityksetkin koottiin kirjoiksi. Mikä on Koraanin selityskirjallisuuden nimi?

 • Keskustellaan, kuinka islamin vaikutus on näkynyt vuosisatojen aikana vaatetuksessa, tekstiileissä, kirjallisuudessa, taiteessa ja tieteessä. Onko vaikutus ainoastaan positiivista, vai onko uskonto vaikuttanut johonkin kulttuurin alaan rajaavasti?