Länsimaiseen kulttuuriin vaikuttaneet tieteen tekijät abbasididynastiassa

Kuvapohdintaa

  • Katsotaan aukeaman 226–227 kuvia. Kuinka nämä islamilaisen maailman keksinnöt auttavat elämässä nykyäänkin? Pohditaan, mitkä tieteen keksinnöt parantavat elämänlaatua ja miten ne parantavat sitä. Miten tieteellinen ajattelu muokkaa ihmisten maailmankatsomusta? Voidaan käydä luokassa läpi, mistä viidestä keksinnöstä tai asiasta kukin ei luopuisi.

Opetusvinkkejä

  • Käydään läpi kirjassa esitellyt abbasididynastian tieteen tekijät. Keskustellaan yhdessä, miten nämä tutkijat ovat vaikuttaneet nykytieteeseen ja miten heidän keksintönsä näkyvät opiskelijoiden elämässä.

  • Etsitään netin kautta lisätietoa arabialaisista numeroista. Mitä nimiä näillä numeroilla on? Mitä muita numerojärjestelmiä tunnetaan? Mitä tarkoitetaan kantanumerojärjestelmällä? Miten roomalaisilla numeroilla merkitään nykyinen vuosiluku?

  • Luetaan yhdessä lääkäri al Razista kertova tietolaatikko. Mihin nykylääketieteen esiintuomaan asiaan al Razi uskoi? Keskustellaan siitä, kuinka nykyään korostetaan suoliston ja hyvän ruokavalion osuutta sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Etsitään asiasta lisätietoa netistä esimerkiksi hakusanoilla ”suoliston merkitys terveydelle”.

  • Haetaan lisätietoa nykyaikaisen lääketieteen isästä ibn Sinasta eli Avicennasta. Mitä teoksia hän kirjoitti? Mikä oli hänen vahvuutensa jo nuorena?

  • Etsitään lisätietoa teologi al Ghazalista. Mitä teoksia hän on kirjoittanut? Minkä suuntauksen hän toi sunnilaiseen valtavirtaan? Kuinka se eroaa sunnilaisuudesta ja shiialaisuudesta? Keskustellaan, miten islamilaisessa maailmassa suhtaudutaan al Ghazaliin. Missä islamilaisessa liikkeessä hänen kirjojaan kritisoidaan?