Tiesitkö että..

Nettikuvat

Jos haluat ladata nettiin kuvia muista ihmisistä, sinun pitää ensin kysyä lupa ja saada SELVÄ myöntävä vastaus. Kerran annettu suostumus ei ole ikuisesti voimassa. Jos luvan antanut henkilö alkaakin katua, olet velvollinen auttamaan kuvan poistamisessa.

Piilomainonta kiellettyä myös blogeissa

Blogien kautta markkinoivien yritysten ja ammattimaisten bloggaajien on otettava huomioon kuluttajansuojalain vaatimukset mainonnan tunnistettavuudesta. Kuluttaja-asiamiehen linjaus ja kuluttajansuojalain säännökset eivät koske yksityishenkilöitä, joille bloggaaminen on harrastus. Hekin tulevat kuitenkin markkinoineeksi yritysten puolesta aina, kun kertovat niiltä saamistaan lahjoista. Siksi olisi hyvä, että myös harrastajabloggaajat kiinnittäisivät huomiota mainonnan tunnistettavuuteen ja vähentäisivät näin omalta osaltaan piilomainontaa. Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Sanasto

Blogi = weblogi; verkkosivusto, jossa yksi tai useampi bloggaaja julkaisee tekstiä, kuvia tai videoita yhdestä tai useammasta aiheesta.