Visste du att...

... i en undersökning om nätanvändning och nätspel bland 7–11-åringar svarade 12 % att de sett eller upplevt något som skrämde dem eller som tyngde dem.

Tänk efter

Många råkar ut för att någon skickar en länk till en obekant webbplats. Det är kanske en webbplats de inte skulle besöka om de visste vad den innehöll. I en undersökning bland 7-11- åringar svarade 12 % att de sett eller upplevt något som skrämde dem eller som tyngde dem. Det kan vara bra att undersöka webbadressen eller ta reda på hurdan slags webbplats det är fråga om innan du trycker på länken – eller väljer att låta bli.

Obehagliga sidor

När du söker på internet kan du komma in på sidor som du tycker är obehagliga och skulle vilja slippa se. Det finns massvis med sidor som innehåller våld och nakna människor. Det är ingenting fel med att vara naken men vissa saker är kanske inte så trevliga att se. Om du ser något du tycker är obehagligt, är det viktigt att du talar om det för dina föräldrar, din lärare eller någon annan vuxen du litar på.

Ta kontakt

Om du ser något olagligt som skulle kunna leda till övergrepp måste du tala om det för en vuxen du litar på. Den vuxna kan kontakta polisens nättips. Om du blir mobbad eller upplever andra otrevliga saker är det bäst att tala om dem med en vuxen. 

(Du kan också också skriva ett meddelande på Mannerheims Barnskyddsförbunds webbtjänst eller ringa dem. En del av de vuxna pratar svenska. Tjänsterna är gratis och du är helt anonym.)

Ordlista

identitet = hur man upplever sig själv och hur man vill att andra ska uppleva en
övergrepp = att bli tvingad till något man inte vill. Ett övergrepp kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt.