Opettajille

Aineisto pohjautuu norjalaiseen Du bestemmer -aineistoon. Enemmän kuin sääntöjen esittämiseen, tämä aineisto on tarkoitettu keskustelun ja pohdinnan herättäjäksi.

Joissakin luokissa se sopii parhaiten käsiteltäväksi pienissä osissa pidemmällä aikavälillä, kun taas toisissa luokissa asian parissa kannattaa työskennellä intensiivisesti vaikkapa teemaviikon ajan.

Aineisto voi käydä läpi aihepiiri tai sivu kerrallaan, tai voit valita luokassasi ajankohtaisen aiheen. Tietyistä teemoista on hyvä keskustella yhdessä, kun taas toiset teemat sopivat oppilaiden ja huoltajien kesken juteltaviksi. Videot soveltuvat hyvin keskustelun pohjaksi.

Norjassa (alkupeäismateriaalia käyttäen) joissain kouluissa tietty luokka-aste on opettanut esitteen teemoja nuoremmille oppilaille, jolloin vanhemmat oppilaat ovat itse oppineet opettaessaan ja toimineet samalla esikuvina nuoremmille oppilaille.

Aineistoa voi hyödyntää myös vanhempainillassa. Monet tehtävät ja videot sopivat yhtä hyvin lapsille kuin aikuisille. Vanhempien tiedostavuus ja kiinnostus ovatkin tärkeitä seikkoja netiketin luomiseksi kotona.

On muistettava, että jotkut sivuston aiheet saattavat olla epämieluisia osalle oppilaista. Tiedossa on sekin, että joitakin tehtäviä tehdessä oppilaat ovat yllättäen löytäneet arkaluonteisia ja henkilökohtaisia tietoja itsestään. Opettajan on siksi arvioitava, kuinka hyvin tehtävät soveltuvat eri oppilasryhmille.