19. Qaalin reppu

Ketään ei saa kiusata erilaisuuden takia.

Jokainen lapsi on arvokas juuri erilaisuutensa vuoksi, eikä häntä saa tämän vuoksi kiusata. Häntä ei saa väheksyä ja asettaa eriarvoiseen asemaan muiden lasten kanssa kielen, uskonnon, ihon värin tai muiden ominaisuuksiensa takia.

TEHTÄVÄ 1

Erilaisin pari

Tarvikkeet: jokaiselle parille huivi tai kaulaliina

Opettaja jakaa oppilaat pareiksi niin, että pieni ja iso oppilas muodostavat parin. Parit asettuvat luokan toiseen päähän ja heidän rinnakkaiset jalkansa sidotaan huivilla yhteen. Opettaja esittää pareille väittämiä, ja se pari, jonka kohdalla väite pitää paikkansa, saa astua yhden askeleen verran eteenpäin. Jos väite ei pidä parin kohdalla paikkaansa, pari seisoo paikoillaan. Pari, joka pääsee ensimmäisenä luokan toiseen päähän, on voittaja. He ovat erilaisin pari. Tehtävässä opetellaan huomaamaan, miten erilaisia ihmisiä luokassa on ja kuinka pienistä asioista erilaisuus rakentuu.

Erilaisuus on myös rikkaus, ja tässä tehtävässä se on eduksi.

Väittämiä:

1. Teillä on eri määrä sisaruksia.
2. Teillä on eriväriset silmät.
3. Olette syntyneet eri kuukausina.
4. Olette syntyneet eri maissa.
5. Toinen teistä asuu kerrostalossa. (Jos molemmat asuvat, askelta ei saa ottaa.)
6. Teidän äitinne ovat syntyneet eri maissa.
7. Toisella teistä on silmälasit.
8. Toisella teistä on ystävä, jolla on eri ihonväri kuin itsellä.
9. Toinen teistä on ollut joskus sairaalassa yötä.
10. Toinen teistä on työntänyt pyörätuolia.
11. Toisella teistä on ulkomailla asuva sukulainen.

TEHTÄVÄ 2

Parin etsintä

Tarvikkeet: kunkin omat kaulaliinat tai huivit, avointa tilaa

Parileikkiä jatketaan toisella tehtävällä niin, ettei parin jalkoja sidota. Tämän tehtävän tarkoituksena on auttaa lasta oivaltamaan, kuinka arvokkaita me kaikki olemme ja kuinka tärkeää on oppia tuntemaan toinen.

Parin muodostavat oppilaat tunnustelevat toisiaan käsillään hetken aikaa. Miltä pari tuntuu?

Parit erkanevat, ja toinen heistä lähtee eri puolelle luokkatilaa. Jokaisen silmät peitetään liinalla, joka sidotaan pään ympäri. Kaikki lähtevät liikkeelle. Oppilaat alkavat tunnustella vastaan tulevia. Puhuminen on kielletty. Oman parin etsimisessä voi käyttää apuna vain tunnustelua. Kun oma pari on löytynyt, pari siirtyy vapaan tilan reunalle seuraamaan muiden parien etsintää.

TEHTÄVÄ 3

Viesti kaverille

Oppilaat istuvat rivissä tai piirissä lattialla pidellen toisiaan käsistä. Sovitaan leikin aloittaja. Hänen tehtävänään on lähettää jollekin piirissä istuvalle kaverille viesti puristamalla vierustoverin kättä. Tämä puolestaan jatkaa viestin lähetystä puristamalla seuraavan piirissä olijan kättä. Viestiä ei saa koskaan lähettää vieressä istuvalle!

Viestin lähettäjä sanoo esimerkiksi: ”Lähetän viestin Esalle.” Tämän jälkeen ei enää puhuta. Viesti lähtee kulkemaan siten, että viestin lähettäjä puristaa jompaakumpaa vierustoveriaan kädestä. Tämä jatkaa viestin lähettämistä puolestaan puristamalla seuraavan kättä.

Viesti kulkee näin eteenpäin, kunnes viesti on tullut Esalle, joka puolestaan sanoo nyt ääneen esimerkiksi: ”Lähetän viestin Marialle.” Vain viestiä lähetettäessä se sanotaan ääneen, muutoin se jatkuu käden puristuksella. Leikkiä jatketaan, kunnes jokainen on saanut viestin.