22. Erik lukee tsunamista

Jokainen voi auttaa hätään joutuneita.

Luonnonmullistukset puhuttavat ja järkyttävät sekä aikuisia että lapsia. Hätään joutuneita pitää auttaa. Lapsilla on oikeus saada tietoa katastrofien syistä ja seurauksista sekä hätään joutuneiden pelastustoiminnasta. Auttaminen luo uskoa ja toivoa.

TEHTÄVÄ 1

SOS-vaalit

Tarvikkeet: äänestyslaatikko, lyijykyniä, tyhjä äänestyslipuke ja kirjurille paperiarkki äänten laskua varten

Opettaja esittelee, piirtää tai kirjoittaa taululle joukon tavaroita, jotka ovat tärkeitä hätätilanteessa vuodenajat huomioiden: esimerkiksi vesi, ruoka, teltta, kompassi, auto, tv, lääkkeet, vessapaperi, passi, pelastusliivit, tyhjä kanisteri, narua, pelastusrengas, jääpiikki, villavaatteet, ensiapulaukku jne. Tavaroiden tulee olla sellaisia, jotka ovat välttämättömiä.

Opettaja valitsee jonkin seuraavista hätätilanteista: 1) eksyksissä metsässä, 2) veneretkellä, 3) myrskyn varalta mökkioloissa, 4) sotaa paossa

Järjestetään luokassa äänestys joko viittaamalla tai kirjoittamalla tärkeät tarvikkeet paperille neljästä välttämättömimmästä tavarasta, joita tarvitaan hädässä. Paperilippuäänestys antaa rehellisemmän vastauksen kuin viittamaalla annettu vastaus. Viittaamalla äänestettäessä opettaja toimii kirjurina. Vaalilla äänestettäessä oppilaat pudottavat mielipiteensä äänestyslaatikkoon. Äänten laskijaksi valitaan kaksi oppilasta, joista toinen lukee mielipiteet. Toinen kirjoittaa ensin tarvikkeiden nimet taululta ääntenlaskupaperille. Sitten hän laskee annetut äänet merkitsemällä rastin tarvikkeen alle. Tämän jälkeen katsotaan, mitkä ovat välttämättömimmät tarvikkeet.

Lopuksi mielipiteistä keskustellaan.

TEHTÄVÄ 2

Etsi punainen risti

Tarvikkeet: langassa roikkuva pieni lappu, johon on piirretty punainen risti ja Punaisen Ristin logon kuva

Leikkijöille näytetään Punaisen Ristin logon kuvaa. Sen merkityksestä keskustellaan. Keskustelun pohjana voi käyttää Punaisen Ristin verkkosivuja. Sitten leikitään. Ennen leikkiä määritellään leikkialue ja turva-alue.

Yksi henkilö jää luokkaan opettajan avustajaksi, muut poistuvat hetkeksi tilan ulkopuolelle. Sisälle luokkaan jäänyt oppilas saa opettajalta lapun, jossa on punainen risti, ja ripustaa lapun kaulaansa niin, että lankaa ei ole helppo huomata kaulalta ja kuva jää leikkijän selkäpuolelle. Opettaja voi auttaa ripustamisessa. Muut leikkijät kutsutaan takaisin etsimään punaista ristiä. Kun joku oppilaista näkee lapun, punaisen ristin havainnut menee istumaan turva-alueelle. Leikkijä, jolla on lappu, kiertelee koko ajan leikkitilassa. Kun jokainen leikkijä on huomannut punaisen ristin, leikki päättyy. Leikissä on hauskaa se, ettei kuvaa ole helppo löytää lapun kantajan selkäpuolelta, kun hän liikkuu jatkuvasti.

TEHTÄVÄ 3

Etsi Unicef-kortti

Tarvikkeet: jokaiselle oppilaalle pieni paperilappu, lyijykynä ja pahvin tai muovimaton pala, jolla mahtuu seisomaan, vanhoja Unicef-kortteja, tai jos niitä ei löydy tarpeeksi, itse piirrettyjä kortteja, joissa lukee Unicef ja Unicefin logon kuva

Opettaja näyttää Unicefin logon ja kertoo Unicefista, jonka jälkeen luokasta katsotaan sopiva leikkipaikka.

Muodostetaan ympyrä, jolle on asetettu esimerkiksi pahvin tai korkkimaton paloja. Palat ovat askelmia, joiden alle on kätketty Unicef-kortteja. Oppilaat alkavat kiertää ympyrää myötäpäivään askelmia tai paloja pitkin. Tarkoituksena on astua vain askelmille. Taustalla soi rytmikäs musiikki. Kun musiikki lakkaa, jokainen kurkistaa ”mattonsa” alle. Jos sieltä löytyy Unicef-kortti, hän voi merkitä itselleen pisteen. Leikkiä jatketaan muutama kierros, jonka jälkeen lasketaan pisteet. Pienempiä oppilaita voidaan auttaa laskemisessa ja kirjanpidossa.

TEHTÄVÄ 4

Hyökyaalto, tulipalo ja myrsky

Tarvikkeet: riittävästi vapaata tilaa sisällä tai ulkona

Jakaannutaan pareiksi. Musiikki soi taustalla, ja lapset liikkuvat musiikin tahdissa ympäri tilaa. Kun ohjaaja pysäyttää musiikin, hän huutaa: hyökyaalto, tulipalo tai myrsky.

1. Jos ohje on hyökyaalto, lapset juoksevat mahdollisimman kauas hyökyaaltoa pakoon tai mahdollisimman ylös esimerkiksi kiipeämällä puolapuille, jos ollaan jumppasalissa.

2. Tulipalo-huuto tarkoittaa, että pareista toinen kaartuu ”kaariportiksi” lattialle, toinen pareista ryömii liekkejä pakoon kaaren alta. Osia vaihdetaan.

3. Myrsky-huudon kaikuessa kaikki juoksevat piiriin ja hakevat turvaa toisistaan laittamalla kädet toistensa hartioille.