Arvioinnin tueksi

Vain Suomea luvassa -oppimateriaalin käyttöön Arvioinnin tueksi

Koska LUVA-kurssit arvioidaan arvosanoilla suoritettu tai hylätty, on erityisen tärkeää, että opiskelija saa vuoden kuluessa monipuolista jatkuvaa palautetta, joka kannustaa ja ohjaa häntä etenemään omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa huomioon ottaen.

LUVAn opetussuunnitelmassa korostuu itsearvioinnin merkitys. Suomea luvassa ohjaa opiskelijaa oman kielitaidon ja opiskelutaitojen itsearviointiin sekä vertaisarvioinnin hyödyntämiseen. Oppikirjassa on lyhyempien harjoitusten ohella laajempia tehtäviä tai tehtäväkokonaisuuksia, joita voi käyttää arvioinnin tukena esimerkiksi antamalla niistä suullista tai kirjallista palautetta.