Itsearviointi

Itsetuntemus

Harjoituksen tavoite on auttaa opiskelijaa miettimään tavoitteitaan. Tehtävä valmistaa opiskelijaa myös mahdollisiin pääsykokeisiin. Tehtävän voi teettää sekä LUVA-koulutuksen alussa että koulutuksen päätteeksi, jolloin opiskelija voi tarkastella, miten hänen käsityksensä itsestään on muuttunut. Lisäksi avoimien lauseiden täydentäminen näyttää kielen kehittymisen.

Liite
Vain Suomea luvassa -oppimateriaalin käyttöön Itsearviointi

Minun unelmani

Jaa heti lukuvuoden alussa opiskelijoille kirjekuori ja tyhjä paperi. Jokainen kirjoittaa tai piirtää paperille oman unelmansa. On tärkeää, että opiskelijat todella miettivät, mikä on juuri heidän unelmansa. Kuoreen kirjoitetaan ”Minun unelmani” sekä päiväys.

Opettaja kerää suljetut kuoret talteen ja palauttaa ne lukuvuoden lopussa avaamattomina. Kesäläksyksi tulee unelman päivitys: jokainen tutkii omaa unelmaansa ja miettii, onko se jo kokonaan tai osittain toteutunut, onko syytä vaihtaa suuntaa ja kirjata kokonaan uusi tavoite elämälleen vai onko tavoite yhä voimassa.

Harjoituksen tavoite on, että opiskelija oppii asettamaan tavoitteita ja miettimään elämäänsä kokonaisvaltaisesti. On tärkeää, että unelman päivittämisestä tulisi tapa, jolloin se olisi jatkossa hyvä elämänhallinnan keino.

Unelman kirjaamisen lisäksi voi tehdä myös kuvallisen unelmakartan joko digitaalisena versiona tai perinteisesti askarrellen. Unelmiaan ja tavoitteitaan voi lähestyä myös miettimällä seuraavia kysymyksiä. Myös näitä listoja voi halutessaan päivittää.

  • Mitä todella haluan?
  • Mitä en halua elämääni?
  • Mitä en tekisi mistään hinnasta?