Kirjoittaminen

Vain Suomea luvassa -oppimateriaalin käyttöön Kirjoittaminen

Kuva-analyysi s. 9 h. 1

Opettaja voi pohjustaa kuva-analyysin kirjoittamista kertomalla opiskelijoille kuvien keskeisimmistä merkityssisällöistä ja seikoista, joihin analyysissa voi kiinnittää huomiota. Yhdessä on hyvä käydä läpi esimerkiksi seuraavat asiat:

ydinmerkitys perusidea, sanoma

sopimuksenvarainen merkitys kulttuurikonteksti

henkilökohtainen merkitys elämänkokemukset

sommittelu Mitä kuvassa on edessä? Entä takana? Mikä on kuvattu isoimpana? Mikä on kuvassa kooltaan pienin?

liike Onko liike kuvaan päin vai kuvasta poispäin?

värit Esimerkiksi punainen voi symboloida poliittista näkökantaa tai rakkautta, sininen puolestaan Ranskan jalkapallomaajoukkuetta ("Les Bleus") ja sininen ja valkoinen suomalaisuutta.

Värisymboliikan kautta voi tarkastella myös kulttuurien välistä viestintää. Sitä varten voi hyödyntää alla olevaa tulostettavaa tehtävää, jonka tavoitteena on paitsi avata värien merkitystä eri kulttuureissa myös muistuttaa värien merkityksestä kuvien tulkinnassa.

Liite

Kun kuva-analyysin käsitteitä ja värisymboliikkaa on käsitelty opettaja ohjeistaa opiskelijat tutustumaan uutiskuviin. Vuoden parhaisiin uutiskuviin voi tutustua netissä esimerkiksi World Press Photo -järjestön verkkosivuilla. Etsikää sivustolta esimerkiksi Vuoden lehtikuvaksi 2013 valittu yhdysvaltalaisen John Stanmeyerin kuva, jossa afrikkalaiset siirtolaiset nostavat Djiboutissa puhelimiaan löytääkseen signaalin naapurimaasta Somaliasta.

Koulutuksen hyödyt s. 30 h. 9

Pohtikaa yhdessä, mitä hyötyä koulutuksesta on yhteiskunnallisesti, ei vain yhden henkilön osalta.

Määritelmän kirjoittaminen s. 60 h. 1

Harjoitelkaa määritelmän kirjoittamista esimerkiksi seuraavista asioista:

a) ylioppilas
b) virke
c) kokonaisluku
d) eliö
e) tasa-arvo.

Elokuva-analyysi: Näkymätön Elina s. 72 h. 2

Omaa kieli-identiteettiään on hyvä pohtia myös taiteen kautta. Klaus Härön elokuva Näkymätön Elina (2003) antaa tähän hyvän pohjan. Opiskelijoille voi halutessaan tulostaa lähdemateriaaliksi alla olevan tietopaketin elokuvasta joko ennen tai jälkeen elokuvan katsomisen ryhmän kielitaitotasosta riippuen. Opiskelijat voivat pohtia ryhmissä myös elokuvan teemaa, aihetta, miljöötä ja henkilöhahmoja.

Liite

Harjoituksen voi ohjeistaa seuraavasti:

1. Katsokaa Klaus Härön elokuva Näkymätön Elina.

2. Pohtikaa kielen ja erityisesti äidinkielen merkitystä elokuvassa. Keskustelun aiheiksi voi nostaa myös muita elokuvan teemoja.

3. Kirjoittakaa Elinan tarina.

4. Lukekaa ainakin kahden opiskelijan kirjoittama tarina Elinasta ja vertailkaa niitä omaan tekstiinne. Mitä eroja ja mitä yhtäläisyyksiä teksteistä löytyy?

Elokuva historiallisen tapahtuman kuvaajana s. 86 h. 7

Kun opiskelijat ovat lukeneet viimeisen kirjeen oppikirjan sivulta 87, katsokaa Volker Schlöndorffin elokuva Rannalla aamunkoitteessa (La Mer à l aube, Ranska/Saksa 2011).

Opiskelijoita voi ohjata kirjoittamaan elokuvakokemuksestaan vastaamalla esimerkiksi seuraavasti: Keskity kuvailemaan, miltä sinusta tuntui elokuvan aikana. Mitkä asiat järkyttivät, mitkä ihmetyttivät, mitä et ymmärtänyt? Miten olisit halunnut elokuvan päättyvän? Mitä opit elokuvasta?

Voitte katsoa vielä jonkin muun toisen toisesta maailmansodasta kertovan elokuvan, esimerkiksi Ilkka Vanteen Lupaus (2005) tai Taru Mäkelän Pikkusisar (1999), ja vertailla näkökulmia.

Virkkeistä kappaleiksi s. 106 h. 4

Opiskelijat jakautuvat viiteen ryhmään. Jokainen ryhmä saa yhden alla olevista virkkeistä, ja ryhmän tehtävä on lihottaa virkkeestä kokonainen kappale.

Päätin lähteä kävelylle.
Mies oli kaatunut pyörällä.
Puhelimestani oli loppunut akku.
Nainen soitti hätänumeroon.
Ambulanssi tuli.

Lopuksi ryhmien kirjoittamat kappaleet yhdistetään tekstiksi. Tekstikokonaisuutta muokataan niin, että siitä saadaan mahdollisimman yhtenäinen.

Elokuva-analyysi: Le Havre s. 142 h. 9

Opiskelijat voivat harjoitella elokuva-arvostelun tekemistä esimerkiksi Aki Kaurismäen elokuvasta Le Havre (2011).

1. Analysoikaa ja tulkitkaa elokuvaa

a) Minkä nimen itse antaisit elokuvalle?
b) Mikä on mielestäsi elokuvan teema ja sanoma?
c) Kuvaile elokuvan päähenkilöitä: Marcelia, Arlettya ja Idrissaa.
d) Miten yhteisön jäsenet auttoivat toisiaan selviytymään rankasta arjesta?
e) Mitä suomalaista ja mitä ranskalaista elokuvassa mielestäsi oli? Anna esimerkkejä.

2. Kirjoittakaa Idrissan tarinalle jatko. Mitä hänelle tapahtuu Lontoossa? Miltä hänen elämänsä näyttää viiden vuoden kuluttua Le Havresta lähdön jälkeen?

Iso vai pieni alkukirjain s. 154 h. 2

Liitteenä on oikeakielisyysharjoitus yleisnimistä ja erisnimistä.

Liite

Sähköpostiviestin kirjoittaminen s. 169

Harjoitelkaa sähköpostiviestin kirjoittamista esimerkiksi seuraaville vastaanottajille. Voitte harjoitella vain aloitusta ja lopetusta tai kirjoitta kokonaisen viestin.

a) opinto-ohjaaja
b) paras kaverisi
c) Arja Hakkarainen, henkilöstöpäällikkö yrityksessä, johon lähetät työhakemuksen
d) Kalevan uimahalli
e) tasavallan presidentti

Ympäristöni tekstit s. 170 h. 2

Opiskelijat ohjeistetaan ottamaan kuvia teksteistä, joita he näkevät ympärillään, esimerkiksi kadulla, kaupassa, bussissa, toimistossa, ruokapaikassa tai uimahallissa. Kuvat esitellään oppitunnilla a jaetaan ryhmän kesken verkossa.

Mielipideharjoitus s. 179 h. 4

Opettaja jakaa jokaiselle opiskelijalle A4-arkin, jonka yläreunaan on kirjoitettu jokin väite tai mielipide. Opiskelijan tehtävä on ottaa kantaa asiaan. Kaikille opiskelijoille ei anneta kommentoitavaksi samaa väitettä, vaan väitteitä on hyvä olla yhteensä vähintään viisi erilaista.

Opiskelija kirjoittaa oman mielipiteensä ja perustelunsa väitteen alle ja jättää A4-arkin alaosan tyhjäksi. Tämän jälkeen papereita kierrätetään niin, että jokainen saa eteensä toisen opiskelijan paperin. Opiskelija lukee alkuperäisen väitteen ja toisen opiskelijan kannanoton, lisää alle oman mielipiteensä ja perustelee sen.

Lopuksi mielipiteitä voidaan käydä läpi suullisesti niin, että opiskelija kertoo käsissään olevan paperin alkuperäisen väitteen sekä referoi toisen opiskelijan paperiin kirjoittaman mielipiteen ja oman mielipiteensä perusteluineen.

Esimerkkiväitteitä:

Lukiokoulutuksen pitäisi olla vain yhden vuoden mittainen.
Yliopistojen pääsykokeista pitäisi luopua ja yliopistoon pitäisi päästä ylioppilastodistuksella.
Suomessa on liian korkeat verot.
Kaikkien maailman ihmisten pitäisi puhua vain englantia.
Äidin tehtävä on olla kotona lasten kanssa.