Opiskelu- ja elämänhallintataidot

Vain Suomea luvassa -oppimateriaalin käyttöön Opiskelu- ja elämänhallintataidot

Opiskelu- ja elämänhallintataidot ovat edellytys oppimiselle. Yksi LUVA-koulutuksen tärkeä tavoite on tutustuttaa opiskelijoita lukion eri oppiaineiden kieliin. Oppiainerajat ylittävä yhteistyö on keskeistä. LUVAan soveltuukin hyvin samanaikaisopetus tai yhteistyö ja oppimateriaalien jakaminen eri aineiden opettajien kesken.

Vaikka kirja on suunnattu erityisesti S2-opetuksen tarpeisiin, siitä hyötyvät kaikki LUVA-ryhmänohjaajat sekä muut LUVA-opettajat. Myös alla olevia lisäharjoituksia voi hyödyntää varioiden eri oppiaineiden tunneilla.

Kehut ja kiitokset

Opiskelijoita ohjeistetaan valitsemaan yksi viikko, jonka aikana he kehuvat itseään aina iltaisin. Peilille tai tyhjälle tuolille kerrotaan, kuinka on selvinnyt jostakin hankalasta tilanteesta tai mitä uutta on oppinut. Opiskelijoita kannustetaan miettimään, mistä he ovat ylpeitä itsessään juuri sillä hetkellä. Harjoitusta jatketaan viikon verran, ja se voidaan toistaa tarvittaessa.

Vastaavasti opiskelijat voivat pitää myös kiitollisuusviikon, jonka aikana he miettivät joka päivä vähintään yhden asian, josta he voivat olla juuri sillä hetkellä kiitollisia.

Harjoitusten tavoitteena on voimaannuttaminen ja se, että kukin löytäisi keinoja arjessa jaksamiseen.

Diagrammin piirtäminen s. 43 h. 4

Opettaja valmistaa kyselylomakkeen, jossa on noin kymmenen kysymystä, joihin opiskelijat voivat vastata numeerisesti (esim. ”Kuinka monta vuotta olet asunut Suomessa?” tai ”Kuinka monta sisarusta sinulla on?”). Opiskelijat kiertelevät luokassa ja keräävät kaikilta vastaukset kysymyksiin. Tämän jälkeen jakaudutaan pareihin. Jokainen pari valitsee yhden kysymyksen ja piirtää koko ryhmän vastausten pohjalta jonkinlaisen diagrammin, joihin on tutustuttu oppikirjan avulla.

Istumispäiväkirja s. 43 h. 4

Tätä tehtävää voi käyttää virittelynä oppikirjan tehtävälle, jossa tarkastellaan omaa ajankäyttöä laajemmin.

Opiskelijoita ohjeistetaan valitsemaan yksi tavallinen arkipäivä ja laskemaan tarkasti, kuinka paljon kukin istuu kyseisen päivän aikana. Tuloksia vertaillaan.

Sen jälkeen netistä etsitään tietoa siitä, miten liiallinen istuminen vaikuttaa terveyteen. Lopuksi tehdään yhdessä lista keinoista, joilla päivittäistä istumista voidaan vähentää.

Laatikko tuleville sukupolville s. 86 h. 7

Hankkikaa kenkälaatikko tai muu vastaava laatikko ja kerätkää siihen esineitä ja asioita, jotka kertovat jotakin ajastamme tuleville sukupolville. Kuvitelkaa, että laatikko annetaan vuoden 2217 ihmisille, jotka käyttävät sitä lähteenä selvittäessään, millainen maailma oli vuonna 2017.

Huoneentaulu onnesta s. 152 h. 4

Opiskelijoita ohjeistetaan pohtimaan, mitä on onni ja miten he tulevat onnellisiksi. Pohdinnoista tehdään huoneentaulu, joka kuvastaa opiskelijoiden ajatuksia onnellisuudesta. Taulu voi olla sähköinen tai perinteisesti askarreltu.

Lähdekritiikki s. 158 h. 5

Opiskelijat jaetaan ryhmiin. Kaikkien ryhmien tehtävä on etsiä tietoa samasta aiheesta, mutta jokaiselle ryhmälle annetaan eri lähde. Kukin ryhmä esittelee asian lyhyesti omin sanoin lähteensä pohjalta. Sen jälkeen tarkastellaan yhdessä, miten asia on eri lähteissä esitetty ja pohditaan, onko jokin lähde luotettavampi kuin toinen ja miksi.

Aiheita voivat olla esimerkiksi:

• toinen maailmansota
• Yhdysvaltain presidentinvaalit vuonna 2016
• kirjailija Väinö Linna
• ilmastonmuutos
• vähähiilihydraattinen ruokavalio
• perhe-elämä Suomessa 1960-luvulla
• Suomen kielen alkuperä

Sen jälkeen pohditaan, mitä hakusanoja kannattaa käyttää, jos haluaa löytää netistä tietoa esimerkiksi alla oleviin kysymyksiin. Ryhmissä testataan erilaisia hakusanoja, vertaillaan tuloksia ja arvioidaan löydettyjen lähteiden luotettavuutta.

• Saako 16-vuotias matkustaa yksin laivalla Turusta Tukholmaan?
• Käyttivätkö naiset Suomessa housuja vuonna 1897?
• Jos syö joka päivä Itämeren silakkaa, voiko siitä olla jotakin haittaa?
• Mihin täytyy pyrkiä opiskelemaan, jos haluaa olla työskennellä pankissa, päiväkodissa, apteekissa, rakennustyömaalla tai terveysasemalla?

Fotonovela

Fotonovela on Taksvärkki ry:n globaalikasvatusta oppilaitoksille. Fotonovelan ideana on yhdistää suomalaisten ja kehittyvien maiden nuorten kokemuksia tarinoiden ja kuvien välityksellä. Ohjeet fotonovelatyöpajan ohjaamiseen ja tilaamiseen löytyvät verkkosivuilta.