Puhuminen

Vain Suomea luvassa -oppimateriaalin käyttöön Puhuminen

Kysymys ja vastaus s. 20 h. 1

Lisätehtävässä harjoitellaan haastattelemista yhdistämällä kysymykset ja vastaukset.

Liite

Lukiolaisen haastattelu s. 20 h. 1

Opiskelijoille annetaan tehtäväksi haastatella lukiolaista, jonka äidinkieli on suomi. Haastattelemalla heidän tehtävänsä on selvittää vastaukset esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaisia opiskelutaitoja lukio vaatii?
  • Millaista lukio-opiskelu on verrattuna peruskoulussa opiskeluun?
  • Mikä sujuu?
  • Mikä tuottaa vaikeuksia?
  • Mikä on uutta?
  • Mikä on outoa?
  • Mikä on erityisen mukavaa?

Haastattelun tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat äidinkielisiin lukio-opiskelijoihin ja ohjata heitä miettimään, millaisia haasteita lukiossa kohtaa äidinkielestä riippumatta.

Opiskelijoita ohjataan valmistautumaan hyvin ja laatimaan myös omia kysymyksiä valmiiksi. Sellaisia kysymyksiä, joihin haastateltava voisi vastata vain yhdellä sanalla, pyritään välttämään. Opiskelijoita on hyvä muistuttaa myös kysymään lupa kuvaamiseen ja kiittämään lopuksi haastattelusta.

Lopuksi videot esitetään koko ryhmälle ja lukio-opiskelun haasteista sekä toisaalta lukion tarjoamista mahdollisuuksista kerätään yhdessä lista.

Vinkkejä dialogin luomiseen s. 24 h. 6

Mikäli opiskeijoiden on vaikea päästä alkuun dialogin tuottamisessa, seuraavista vinkeistä voi olla apua:

1. Ennen dialogia kannattaa tehdä useampia pieniä ryhmäytymis- ja improvisaatioharjoituksia (ks. Ryhmäytyminen).
2. Määritelkää yhdessä dialogin viestinnällinen tavoite.
3. Keskustelkaa yhdessä, mitä suomen kielen taitoja dialogiharjoitus kehittää.
4. Pohtikaa tai piirtäkää, millaia dialogin henkilöhahmot ovat.
5. Sopikaa yhdessä, että muut saavat antaa dialogista vain positiivista palautetta, jotta kaikilla on turvallinen olo.

Lempipaikan esittely s. 27 h. 5

Opiskelijoille annetaan tehtäväksi esitellä lempipaikkansa videoimalla se. Videolla he esittelevät lempipaikkansa ja kertovat, mikä paikka on kyseessä, miksi he pitävät siitä ja mitä siellä voi tehdä. Halutessaan he voivat kertoa myös esimerkiksi paikan historiasta tai vaikka haastatella paikalla olevia ihmisiä ja kysyä heidän ajatuksiaan paikasta.

Videot katsotaan yhdessä oppitunnilla tai ne voidaan jakaa ryhmälle verkossa.

Maahanmuuttajataustaisten nuorten elämä Suomessa s. 72 h. 2

Katsokaa Yle Areenasta aamu-tv:n katkelma, jossa kolme maahanmuuttajataustaista nuorta kertoo kokemuksiaan ja ajatuksiaan elämisestä Suomessa. Keskustelkaa yhdessä katkelman herättämistä ajatuksista.

Minun ympäristötekoni s. 98 h. 6

Miettikää, miten kukin voisi omassa arjessaan vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin. Etsikää netistä tietoa oman kuntanne ympäristöpalveluista tai hakekaa tietoa esimerkiksi seuraavilla hakusanoilla: syö paremmin, ilmastobingo, miten voi säästää rahaa ja ilmastoa, ilmasto-opas, ilmastoteko, hillitse ilmastonmuutosta ja testaa, millainen ilmastorakastaja olet.

Jokainen opiskelija valitsee yhden konkreettisen teon, jolla voisi omalta osaltaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Ympäristöteosta tehdään video ja videot esitellään muille.

Muumiperhe Rivieralla s. 183 h. 7

Lukekaa yhdessä ääneen Tove Janssonin Muumiperhe Rivieralla (1957). Käyttäkää lukemisen tukena valmiiksi laadittua sanalistaa, johon täydennätte selitykset sitä mukaa kuin sanat ilmenevät tekstissä. Sanaston sanat ja ilmaukset ovat esiintymisjärjestyksessä.

Keskustelkaa teoksen teemasta ja siitä, millä tavalla teos ilmentää aikaansa. Tehkää teoksesta kolminäytöksinen draama, jonka voitte videoida.

Lopuksi voitte katsoa trailerin elokuvasta Muumit Rivieralla (2014).

Liite

Äänitä lukemaasi

Opiskelijoita ohjeistetaan valitsemaan teksti ja lukemaan se ensin hiljaa alusta loppuun. Sen jälkeen kukin lukee tekstin kaksi kertaa ääneen. Toisella kerralla kukin äänittää lukemansa esimerkiksi puhelimella.

Äänittämisen jälkeen kukin lukee tekstin vielä kerran keskittyen kuuntelemaan omaa ääntänsä. Sanat, joiden ääntäminen on vaikeaa, voidaan merkitä ylös ja niitä voidaan harjoitella lisää.

Tekstin lukemista ääneen harjoitellaan vielä pari kertaa. Sitten teksti äänitetään uudestaan ja katsotaan, kuinka kauan ääneen lukeminen kesti. Lyhenikö aika ensimmäisestä kerrasta?

Oppikirjasta voidaan lukea ääneen esimerkiksi runoja, esseevastauksia tai opetustekstejä.