Rakenteet

Vain Suomea luvassa -oppimateriaalin käyttöön Rakenteet

Kysymyssanat s. 22 h. 5

Liitteenä on esimerkkejä kysymyslauseista ja niiden vastauksista sekä täydennysharjoitus.

Liite

kO-kysymys s. 22 h. 5

Liitteenä on esimerkkejä kO-kysymyksistä ja niiden vastauksista sekä dialogiharjoitus

Liite

Arvaa oikea kysymys s. 22 h. 5

Opiskelijat ohjeistetaan kirjoittamaan itsestään viisi erilaista faktaa, niin kuin he kirjoittaisivat vastauksia erilaisiin kysymyksiin. Vastaukset luetaan pareittain yksi kerrallaan. Pari yrittää arvata, mihin kysymykseen toinen on vastannut. Kirjoittamisen voi aloittaa helpoista vastauksista, mutta niiden lisäksi voi kirjoittaa myös muutaman vastauksen, joita ei ole niin helppoa arvata.

Imperatiivi- ja nesessiivilauseet s. 59 h. 1

Opiskelijat voivat harjoitella omien lauseiden kirjoittamista liitteen esimerkkien avulla.

Liite

Monikon partitiivi s. 70 h. 5

Liitteen tehtävässä harjoitellaan monikon partitiivin muodostamista mallien avulla. Tehtävä soveltuu myös lausetyyppien opiskeluun.

Liite

Aikamuodot s. 82 h. 3

Liitteen tehtävässä harjoitellaan oikean aikamuodon valitsemista lauseyhteyden perusteella. Esimerkkivirkkeet liittyvät historiaan.

Liite

Aktiivi ja passiivi s. 93 h. 3

Lisätehtävässä harjoitellaan passiivin muodostusta ja käyttöä biologian kontekstissa.

Liite

Astevaihtelu s. 85 h. 6

Seuraavat konsonanttiyhtymät eivät ole mukana astevaihtelussa: ST, TS, SK, KS, HK, TK, PS, SP.

Opiskelijoita pyydetään kirjoittamaan lista sanoista, joissa on yllä olevia konsonanttipareja. Listoja vertaillaan pareittain.

Jos astevaihtelua tarvitsee kerrata, voidaan opiskelijoille jakaa seuraava tulostettava moniste.

Liite

Verbityyppipilvet s. 120

Liitteenä on verbityyppien esittely kootusti.

Liite

Verbityyppien taivutus s. 120

Liittteessä harjoitellaan preesenstaivutusta positiivisissa ja negatiivisissa lauseissa.

Liite

Subjekti ja predikaatti s. 140–141

Harjoitellaan subjektin ja predikaatin kongruenssia siten, että opettaja jakaa opiskelijoille verbilaput, joissa on kussakin yksi verbi taivutettuna persoonamuodossa (myönteiset ja kielteiset muodot, eri aikamuodot, passiivimuodot). Opiskelijan tehtävä on kirjoittaa oma virke, jossa verbi on mukana annetussa muodossa. Kun virke on valmis, opettaja tarkistaa sen ja antaa opiskelijalle uuden verbilapun.

Nominit s. 162

Liitteenä on runsaasti harjoituksia nomineista ja niiden taivutuksesta.

Liite

Verbin -mAAn- vai perusmuoto? s. 142 h. 9

Lisätehtävässä harjoitellaan verbi + verbi -lauseita.

Liite

Rektiot s. 163 h. 10

Liitteen lisätehtävässä harjoitellaan omien lauseiden kirjoittamista esimerkkien mukaan.

Liite