Sanasto

Vain Suomea luvassa -oppimateriaalin käyttöön Sanasto

Kuvaile asioita s. 11 h. 4

Harjoituksen tavoite on kartuttaa ja monipuolistaa opiskelijan sanavarastoa adjektiivien osalta. Opiskelijoiden täytyy keksiä vähintään neljä adjektiivia kuvaamaan jotakin tiettyä asiaa. Apuna voi käyttää sanakirjaa. Myös adjektiivien vastakohdat voi selvittää. Adjektiiveja voi keksiä esimerkiksi seuraavista asioista.

Millainen on...

 • ystävä?
 • metsä?
 • sota?
 • hyvä auto?
 • hyvä ateria?
 • hyvä puhelin?
 • huono asunto?
 • huono asiakaspalvelija?
 • suomalainen yhteiskunta?
 • tulevaisuus?

Opettaja voi täydentää ja muokata listaa.

Tunnista adjektiivi s. 11 h. 4

Adjektiivien opiskeluun virittelevässä harjoituksessa opetellaan erottamaan adjektiivit muiden sanaluokkien sanoista.

Liite

Adjektiivien vertailumuodot s. 11 h. 4

Harjoituksessa opetellaan adjektiivien vertailumuotojen tuottamista. Taivutettavat adjektiivit on ryhmitelty oppiaineittain.

Liite

Lisää adjektiivit s. 11 h. 4

Aukkotehtävässä opiskelijan tutustuu yleisönosastokirjoitukseen ja adjektiivien käyttöön tässä tekstilajissa.

Liite

Adjektiivit ja adverbit s. 11 h. 4

Harjoituksen tavoitteena on oppia erottamaan adjektiivit ja adverbit toisistaan.

Liite

Lukiosuomen sanakirja s. 16

Liitteenä olevia sanakorttimalleja voi hyödyntää lukiosuomen sanakirja -harjoitusten havainnollistamiseen.

Liite

Muhan haastattelu s. 20 h. 1

Liitteenä olevaa sanastoharjoitusta voidaan käyttää apuna Muhan haastattelun käsittelyyn.

Liite

Puhesuomea s. 26 h. 2

Oppikirjan puhekielen harjoituksia voidaan jatkaa tekemällä lisäksi tulostettavat puhekieltä käsittelevät lisäharjoitukset. Tulostettava moniste sisältää neljä harjoitusta.

Liite

Apuna opiskelijat voivat käyttää puhekielen sanakirjaa (Vesa – Nurmi: Oikeeta suomee – suomen puhekielen sanakirja, 2006), suomen kielen fraasisanakirjaa (Muikku-Werner – Jantunen – Kokko: Suurella sydämellä ihan sikana: suomen kielen kuvaileva fraasisanakirja, 2008) tai esimerkiksi verkon Urbaanisanakirjaa.

Kerää puhekieltä s. 27 h. 4

Opiskelijat ohjeistetaan katsomaan suomenkielinen elokuva tai tv-sarjan jakso ja keräämään siitä puhekielen ilmauksia. Ilmaukset kirjoitetaan muistiin. Muistiin kirjoitetaan myös, millainen henkilö sanoi ilmauksen ja missä tilanteessa.

Sanasto Öljyllä köyhäksi -tekstiin s. 44 h. 5

Sivujen 45–46 teksti Öljyllä köyhäksi – mahtavat luonnonvarat ovat yleensä kirous voidaan lukea käyttämällä apuna valmiiksi laadittua sanastoa.

Liite

Kuukauden sana s. 55 h. 8

Lisätehtävässä tutustutaan suomen kielen sanaston jatkuvaan uudistumiseen. Lähteenä hyödynnetään Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkosivuja, joilta löytyy ajankohtaista tietoa siitä, mikä kielessä on muotia tällä hetkellä.

Liite

Sanastotehtävä: Suomi osana ruotsia s. 76 h. 1

Sanastotehtävää voi käyttää apuna, kun opiskellaan tekstiä oppikirjan sivuilta 76–77.

Liite

Biologian sanastoharjoituksia s. 117 h. 7

Liitteenä on viiden tehtävän kokonaisuus biologian käsitteistä, käsitehierarkioista ja tekijänimistä.

Liite

Kirjallisuuden lajit s. 175 h. 7

Harjoitus johdattaa kaunokirjallisuuden lajeihin ja omista lukutottumuksista keskustelemiseen.

Liite

Riimit s. 190 h. 12

Harjoitelkaa riimittelyä ja oman runon kirjoittamista niin, että ensin jokainen opiskelija keksii mahdollisimman monta riimiä alla oleville tai muille opettajan antamille sanoille. Sen jälkeen opiskelija kirjoittaa oman runon, jossa käyttää keksimiään riimejä.

 • koulu
 • soittaa
 • kuuntelen
 • tuolilla
 • kädessäsi