Systématique

Lukion A-ranskan kursseille 1-6

Kirja soveltuu lukion A-ranskan opiskelijoiden lisäksi myös muille kielen alkeet jo hallitseville opiskelijoille, jotka haluavat kehittää kielitaitoaan. Kirjan tavoitteena on opiskelijan kommunikaatiotaitojen ja -valmiuksien kehittyminen. Lyhyitä teoriaosuuksia seuraa runsaasti eritasoisia harjoituksia: kielitaitoa automatisoivista harjoituksista siirrytään asteittain haastavampiin, myös omaa tuottamista vaativiin tehtäviin. Mukana on myös yhtenäisiin vuorovaikutustilanteisiin pohjaavia parikeskusteluja. Kirjaan sisältyy irrotettava Clé-vastausvihkonen. Kunkin harjoituskimaran päättävät kirjallisiksi kotitehtäviksi tarkoitetut À emporter -tehtävät, joiden vastaukset ovat liitteenä.

Liite
Liite
Liite