Tekstiilikulttuurit ja minä

Tekstiilikulttuurit ja minä johdattaa tutkimusmatkalle erityisesti pukeutumiskulttuurin maailmaan, sen tuntemiseen ja ymmärtämiseen.

Tekstiilikulttuurit ympäröivät meitä kaikkialla ja kaiken aikaa. Käsityön verkko-oppimateriaali on opiskelijalähtöinen tutkimusmatka erityisesti tekstiilityön työtapoihin, pukeutumiskulttuurin alueelle. Se johdattaa opiskelijan tutustumaan ja syventymään ympärillään olevaan tekstiilikulttuuriin. Matka tekstiilien maailmaan rakentuu kolmesta aihealueesta: lempivaate, alakulttuurit ja muut tekstiilit. Verkkomateriaalin tehtävät on suunniteltu siten, että ne ohjaavat aktiivisen tiedonhankinnan ja käsittelyn kautta konkreettiseen toimintaan. Oppiminen ankkuroituu opiskelijan omaan kulttuuriseen todellisuuteen.