Tehtävät lempivaatteesta

Tekstiilipersoona

Tyyli ja muoti

Määrittele kysymyskartan avulla oma tekstiilipersoonasi:

POHDI, HANKI TIETOA JA ANALYSOI!

Leikkaa, liimaa ja linkitä. Kerää, kokoa ja katsele.

Portfoliosi alkaa tästä...

Lempivaateanalyysi

Materiaalit ja rakenteet

Tee kysymyskartan avulla analyysi omasta tai ystäväsi lempivaatteesta. Käytä kuvia ja piirroksia selventämään tarkoittamiasi yksityiskohtia. Voit myös videoida tai nauhoittaa ystäväsi haastattelun.

Liite
Seepiapiirros neulatyynystä

Tekijälle

Suunnittele ja valmista itsellesi vaate lempivaateanalyysin karttaa apuna käyttäen. Kerro suunnitelmassasi, miten eri osa-alueet on otettu suunnitelmassa huomioon. Valmista vaate, kuvaa valmistusprosessia ja esittele vaate ylläsi valitsemassasi ympäristössä.

Seepiapiirros kädestä ojentamassa portfoliosivuja

Kokijalle

Valitse lempivaatteitasi ja lempiasusteitasi ja kokoa niistä lempivaatenäyteikkuna. Kerro suunnitelmassasi, kuinka lempivaatekartan ominaisuudet löytyvät valitsemistasi vaatteista. Valokuvaa “näyteikkuna”.