Tehtävät tekstiilikulttuureista

Kerää esimerkkiaineistoa tekstiilikulttuurin näkökulmasta seuraavien ydinkäsitteiden avulla. Mieti, miten näitä näkökulmia voisi kehittää ja millaisia uusia toimintatapoja voisi löytyä. Miten juuri sinä yksilönä voisit vaikuttaa näiden asioiden toteutumiseen tämän päivän yhteiskunnassa?

Ydinkäsitteitä
Vastavuoroisuus Vastuu
Välittäminen Osallistuminen

 

Pohdi, analysoi ja muokkaa juliste, jossa tekstiilimateriaalit ja -tuotteet toimivat kestävän kehityksen, kestävän kuluttamisen ja kestävän ympäristön puolesta.

Apukäsitteitä
Vaihtokauppa Hyväntekeväisyys
Hankinta Uusiokäyttö
Kierrätys Kehitysapu
Kerhot Työpajat
Keräykset Järjestöt

 

Valitse tekstiilituote tai tuotesarja ja mieti sen yhteiskunnallista merkitystä yhteiskuntakartan avulla. Voit myös tehdä haastattelun, videon tai kyselyn aiheesta.

Liite

Tekijälle

Seepiapiirros neulatyynystä

Valitse tuote, tuoteryhmä tai tuotemerkki, jolla on mielestäsi yhteiskunnallista merkitystä tekstiili- ja vaatetusalalle, ja esittele sen tuoteideologiaa. Suunnittele ja valmista tuote, jonka teema ja aihe sopisivat edellä mainitun tuotesarja osaksi tai uutuudeksi.

Kokijalle

Seepiapiirros kädestä ojentamassa portfoliosivuja

Esittele ajalle merkityksellinen voimakuvio. Millaisissa tuotteissa kuvioita esiintyy ja mikä on kuvion merkitys niiden kuluttamiselle, mainonnalle ja markkinoinnille? Kokoa voimakuviokollaasi.