Tekstiilikulttuurit

Kulttuurin yhteiskunnallista merkitystä ei voida mitata ainoastaan yritysten liikevaihdolla tai työllistymisluvuilla. Monikulttuurisessa Suomessa kulttuurilla on merkittäviä vaikutuksia myös ihmisten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Lisäksi sillä voidaan ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää suvaitsevaisuutta, ymmärtämystä ja luottamusta. Yhteiskunnallisessa kestävässä kehityksessä keskeistä on ihmisten oikeudenmukainen kohtelu, joka takaa hyvinvoinnin edellytysten siirtymisen sukupolvelta toiselle. Kulttuurin välittyminen yhteiskunnassa on edellytys sille, että voidaan olettaa syntyvän uutta.

Tekstiilikulttuurit-osion alaluvut: