Yhteiskunta

Käsityökulttuuri

Käsityökulttuurille voidaan esittää viisi erilaista asennoitumissuuntaa:

  1. tekninen asenne
  2. ymmärtävä asenne
  3. taiteellinen asenne
  4. tieteellinen asenne
  5. terapeuttinen asenne.

Näitä voidaan edelleen lähestyä materiaalisen, taidollisen, tutkivan tai estetiikkaan pyrkivän orientaation kautta. Mahdollisimman monipuolinen ajattelu ja lähestymistapa käsityöhön voi herättää tieteen, taiteen ja tekniikan uuden fuusioitumisen henkiin ja näin rikastaa olemistamme ja tekstiilikulttuuriamme. (Kari Kurkela)

Käsin valmistaminen elää kulttuurissamme tällä hetkellä muotoilun ja prototyyppien edustajana, kalliina ylellisyytenä, luovuuden purkamisen ja kehittämisen keinona, ajan ottamisena ajatteluun, persoonan kehittämisenä, taiteen tekemisenä, persoonallisena koristeluna, toimintaterapiana ja stressin hoitomuotona. (Ulla Suojanen)

Tekstiilikulttuuri voidaan jaotella viiteen osaan, ja sen ilmeneminen syntyy näiden eri osa-alueiden yhteisvaikutuksesta:

  1. Materiaalit
  2. Tuotteiden valmistamiseen liittyvät työvälineet sekä tekniikat
  3. Tuotteen valmistusprosessi
  4. Tuotteen merkitykset
  5. Tuotteiden käyttö ja siihen liittyvät tavat.

Kaikilla osa-alueilla vaikuttaa ihminen aktiivisena tekijänä ja merkityksenantajana, jonka tehtävä on valmistaa ja käyttää tekstiilejä sekä tulkita tekstiilikulttuuria. Tulkinta on sidottu aina aikaan ja paikkaan.