Toka suomi

Toka suomi on Suomi-lukemisto ja toivottu jatko-osa maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen tarkoitetulle Eka suomi -materiaalille. Toka suomi tutustuttaa lukijansa suomalaiseen luontoon, historiaan ja kulttuuriin. Lukemiston tekstit ovat lyhyitä ja oppiaineiden aihesisältöihin johdattavia ja se soveltuu hyvin käytettäväksi ilmiöpohjaisessa opiskelussa.

Kirjan rakenne värikoodeineen on samanlainen kuin Eka suomessa. Se pitäytyy pitkälti samoissa kielen rakenteissa kuin Eka suomi, mutta laajentaa ja syventää sanavarastoa ja sisältää erityisesti suullistamateriaalista kielitaitoa vahvistavia tehtäviä. Kirjassa on laadukas nelivärinen valokuvakuvitus.

Oppilaan verkkotehtävät

Verkkotehtäviä on tarkoitus käyttää yhdessä Toka suomi -oppikirjan kanssa. Oppikirjan tekstit ovat äänitteinä verkkotehtävissä. Tavoitteena on oppilaiden puheilmaisun vahvistaminen, joten tekstit on luettu normaalilla puhenopeudella. Kirja on tarpeen kuuntelun tukena. On erittäin tärkeää kuulla ja kuunnella tekstit luettuina.

Verkkotehtäviä on tarkoitus käyttää yhdessä Toka suomi -oppikirjan kanssa. Kirjan tekstit on luettu normaalilla puhe-/lukunopeudella, joten kirja on tarpeen kuuntelun tukena. Tekstit haluttiin äänitettyinä, koska oppikirjan tavoitteena on oppilaiden puheilmaisun vahvistaminen. Siksi on erittäin tärkeää kuulla ja kuunnella tekstit luettuina.

Verkkotehtävissä harjoitellaan luetun ymmärtämistä monipuolisesti. Tehtävät alkavat helpoista sanan tunnistamisista edeten vähitellen haasteellisiin kielitieto- ja tekstin ymmärtämistehtäviin. Monivalintatehtävät, lauseiden jatkaminen ja kysymyksiin vastaaminen ovat kaikki tehtävätyyppejä, joita esiintyy eri oppiaineiden tehtävissä, kertauksissa ja kokeissa.

Verkkotehtävät on laadittu suomi toisena kielenä -opetukseen. Materiaalista hyötyvät eri-ikäiset ja erilaiset oppijat perusopetuksesta aikuisopetukseen. Oppija kykenee tekemään tehtäviä itsenäisesti, kun ne sopivat hänen taitotasolleen.

Julkaistu 2018


Voit lähettää meille palautetta opettajan aineistosta sähköpostitse julkaisut(at)oph.fi.