Tekijät

Vain Toka suomi -oppimateriaalin käyttöön Leena Kushtshenko

Leena Kushtshenko

Leena Kushtshenko on luokan- ja erityisopettaja, joka on työskennellyt valmistavan opetuksen parissa lähes 20 vuoden ajan helsinkiläisissä kouluissa sekä ala- että yläasteikäisten oppilaiden opettajana. Hän on kokenut itsekin uusiin kulttuureihin ja kieliin sopeutumisen työskenneltyään ja asuttuaan ulkomailla.

 

 

 

Vain Toka suomi -oppimateriaalin käyttöön Teija Mertaranta

Teija Mertaranta

Teija Mertaranta on luokan- ja erityisopettaja sekä kasvatukseen ja koulutukseen erikoistunut psykologi. Hän on työskennellyt 30 vuoden ajan erilaisissa opetustehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla. Asuessaan perheineen ulkomailla hänkin on saanut opetella uusiin kieliin ja kulttuureihin sopeutumista omakohtaisesti.

Aiemmin Teija Mertaranta on ollut mukana tekemässä OPH:n KIKE –tehtäväsarjaa suomi toisena kielenä -opetukseen

Vain Toka suomi -oppimateriaalin käyttöön Heli Laakso

 


Heli Laakso

Heli Laakso on helsinkiläinen erityisluokanopettaja, joka on työskennellyt pääasiassa alakoulun erityisluokanopettajana yli 20 vuotta. Hän on ollut tekemässä SanomaPron julkaisemaa Kirjakuja (äidinkieli ja kirjallisuus) alkuopetuksen e-materiaalia. Hänen tekstejään on julkaistu myös muun muassa Autismi-lehdessä sekä Kehitysvammaliiton julkaisuissa.

 

 


Teija Mertaranta ja Heli Laakso ovat yhdessä käsikirjoittaneet Toka suomi -oppikirjaa täydentävät oppijan digiharjoitukset.