Aloitusaukeamat

Jokaisen aihekokonaisuuden aloittaa aloitusaukeama, jossa on valokuva, sanastoon liittyvä tehtävä ja muutamia keskusteluaiheita. Suomen kieli on oppilaille vieras kieli, joten suullisella harjoittelulla on tärkeä merkitys kielen oppimisessa. Aukeaman käsittely aloitetaan kuvasta. Mietitään ääneen: Mitä kuvassa on? Tapahtuuko siinä jotakin? Millaisiin asioihin kuva tulevissa lukukappaleissa johdattaa? Mitä tunteita kuva herättää? Kuvanlukutaidosta on perusteellisempi artikkeli Eka suomen opettajan aineistossa.

Keskustelun lisäksi kuva voi toimia myös kirjoittamisen lähtökohtana. Yhteisesti kuvasta voidaan keksiä teksti, jonka opettaja kirjoittaa malliksi näkyviin. Oppilaat voivat kopioida tekstin sellaisenaan tai käyttää sitä pohjana omaan kirjoittamiseen. Eriyttävänä tehtävänä kuvasta voi kirjoittaa yksittäisiä sanoja, lauseita tai oman kokonaisen tekstin oppilaiden taitojen mukaan.

Aiheeseen johdattelevassa sanastotehtävässä oppilaat selittävät muutamia sanoja erilaisin ilmaisukeinoin. Näin mukaan pääsevät kaikki nekin, joiden sanavarasto ei vielä ole kovin laaja eikä riitä sanallisiin selityksiin. Samalla opitaan, miten monin erilaisin työtavoin voi opittavaa asiaa käsitellä. Sanojen lisäksi on ehdotettu joitakin keskusteluaiheita. Aukeaman tarkoitus on ohjata oppilaita keskustelemaan tulevien tekstien aiheista. Samalla voidaan yhdessä löytää tarvittavaa sanastoa ja selittää sitä. Annetut sanat ja kysymykset toimivat vain esimerkkeinä. Opettajan kannattaa itse tutustua aihealueeseen ja keksiä sanoja ja kysymyksiä, jotka parhaiten sopivat hänen opettamansa ryhmän ennakoiviksi harjoituksiksi.

Aloitusaukeamat käsitellään aina samalla tavalla siten, että tässä vaiheessa koko luokka työskentelee yhdessä. Aukeamalla on tarkoitus kerrata ja opetella aihealueen sanastoa, joten tässä voi samalla harjoitella yhdessä esimerkiksi sanakirjan käyttöä. Aloitusaukeamaan käytetään aikaa, sillä keskusteleminen ja kaikenlainen ilmaisu voimaannuttaa ja tukee oppilaiden selviämistä arjessa eteen tulevissa tilanteissa. Uuden oppiminen edellyttää tietojen ja taitojen liittämistä aikaisemmin opittuun, joten aloitusaukeamien perusteellinen käsittely antaa tietoa asioista, joista oppilailla ei välttämättä ole vielä mitään käsitystä. Tähän tietoon on sitten helpompaa yhdistää uutta ja oppia tekstien asioita.