Dialogit

Aloitusaukeamien jälkeen punaisilla sivuilla on yleensä dialogi. Dialogeja on Toka suomessa runsaasti, sillä kirja pyrkii tukemaan puheen merkitystä kielen oppimisessa. Kaikilla meillä on tarve ilmaista itseämme ja keskustella myös asioista, jotka eivät liity välittömästi omaan kokemus- ja elinpiiriimme. Sekä Eka suomessa että Toka suomessa dialogin tarkoitus on rohkaista toistettavan mallin avulla puhumaan. Dialogien kanssa oppilaat voivat työskennellä myös itsenäisesti tietokoneella siten, että kirjoittavat dialogin kirjasta mallin mukaan. Tällainen työskentely on hyvä eriyttämismahdollisuus esimerkiksi perusopetuksen luokissa, joihin on sijoitettu vain yksi tai muutama maahanmuuttajataustainen oppilas. Kun oppilaat kirjoittaessaan voivat samalla kuulokkeilla kuulla kirjoittamansa tekstin puhuttuna, he saavat puhumiseen oikean mallin. He kuulevat puheen rytmin sekä sanojen oikean ääntämisen, jossa äänteiden kestoon sekä diftongien oikeaan ääntämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Sen jälkeen dialogeja käytetään vuoropuheluiden esittämiseen pareittain tai koko luokalle esittäen. Myöhemmin niitä voi käyttää työskentelyn pohjana tekstejä tarpeen mukaan muunnellen.

Dialogit johdattavat omalta osaltaan aiheisiin, sillä puheenvuorot sisältävät paljon asiatietoa. Niitä voi käsitellä ja esittää aiheeseen tutustumisena, kun haluaa oppilaiden saavan selkeän käsityksen aiheesta ennen esim. ympäristö- ja luonnontiedon oppikirjan tekstien lukemista tai vaikka taidemuseokäyntiä.