Väritasot

Toka suomessa on kymmenen aihealuetta, joiden sisällä toistuvat samat vaatimustason ilmaisevat väritasot kuin Eka suomessa: punainen, sininen ja keltainen. Tekstit vaikeutuvat vähän kerrallaan siten, että punaiset tekstit ovat helpoimmat ja keltaiset tekstit jo varsin vaativia. Koska Toka suomi on jatko-osa, eivät punaiset tekstit kuitenkaan ole niin helppoja kuin Eka suomessa. Tekstit käsittelevät suomalaista luontoa ja kulttuuria monipuolisesti mutta selkeästi. Niiden tarkoitus on tukea luetun ymmärtämisen harjoittelua ja oppimista.

Punainen

Toka suomessa kaikki punaiset sivut, yhtä lukuun ottamatta, ovat dialogeja. Niiden käyttämiseksi on hyvä tuntea Eka suomessa esiintyvä Piipon perhe. Teksteinä ne on kirjoitettu helpoiksi ja henkilöiksi sopivat tietysti muutkin kuin Piipon perheen jäsenet, jos dialogeja halutaan käyttää vain puhe- ja sanastoharjoituksina. Dialogeja voi harjoitella itsenäisesti kuunnellen ja samalla kirjoittaen. Parin kanssa tai yhdessä ryhmänä niitä voi myös näytellä.

Sininen

Sinisten sivujen teksti on paria dialogia lukuun ottamatta asiatekstiä. Sitä tutkitaan kuvineen sanastoa opetellen ja luetaan ääneen moneen kertaan. Ääneen lukeminen on erityisen tärkeää paitsi oikean ääntämisen, myös sujuvan ja silti tarkan lukemisen kehittymiseksi. Monien oppilaiden kielitaito riittää tekstin asian ylimalkaiseen ymmärtämiseen, mutta luetun ymmärtämistä mittaavissa tehtävissä käy usein ilmi, että ymmärtäminen on perustunut vain jonkin tekstistä huomatun tutun sanan ymmärtämiseen ja sen perusteella vastaamiseen.

Keltainen

Keltaisten sivujen tekstit ovat jo varsin vaativia ja edellyttävät muiden sivujen tekstien huolellista käsittelyä. Suosittelemme luetun tekstin ymmärtämisen harjoittelua painotetusti valmistavan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla ennen oppilaan siirtymistä perusopetukseen.

Kaikki kirjan tekstit ovat kuunneltavissa verkkomateriaalin äänitteistä. Näin oppilaat saavat alusta asti oikean ääntämisen ja puhumisen mallin. Tämä tukee myös oikeinkirjoitusta. Lisäksi harjaantuu kuullun ymmärtäminen, joka on tärkeää vuorovaikutuksen kehittymisen kannalta.

Kaikkiin väritasojen teksteihin löytyy monentasoisia tehtäviä. Tehtävissä erilaiset perusopetuksen oppikirjoissa käytetyt tehtävätyypit tulevat tutuiksi. Lisäksi tekstit voivat toimia oman asiakirjoittamisen malleina ja lähtökohtina. Ilmiölähtöiseen työskentelyyn Toka suomi tarjoaa kaikenikäisille ja eri taitotasoilla oleville opiskelijoille oppiainerajoja ylittäviä tuoreita näkökulmia.