4. Oppimateriaalin käyttö

Kouluopetuksessa korostuvat perinteisesti akateemiset, kognitiiviset prosessit ja taidot. Tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen oppiminen ja opettaminen on jäänyt vähemmälle huomiolle, vaikka ne itse asiassa ovat kaiken muun oppimisen edellytys. Niitä on vasta viime aikoina otettu tietoisesti mukaan kouluopetukseen. Tämän oppimateriaalin tarkoitus on avata keskustelu ja antaa työväline tunnekasvatukseen.

Haluamme tällä oppimateriaalilla auttaa lapsia, nuoria ja miksei aikuisiakin tulemaan tietoisiksi tunteista ja niiden vaikutuksesta käyttäytymiseen ja kaikkeen ihmisessä ja hänen ympäristössään. Tämä on kuvasanakirja sadastaneljästä suomenkielisestä tunnesanasta.  Kustakin tunteesta esitetään kuvallinen esimerkki, jossa kyseistä tunnetta esiintyy. Kysymys-osion avulla ohjataan miettimään ja käymään keskustelua, miten kyseinen tunne on ilmennyt ja vaikuttanut omassa lähipiirissä. Tieto-osiossa kerrotaan tunteesta yleisesti. Tärkeänä on pidetty, ettei tunteita arvotettaisi hyviksi ja pahoiksi, joskin ihmisarvoa sinänsä ja ihmisten samanarvoisuutta korostetaan.

Kenelle? Kaikki tarvitsevat tunnetaitojen harjoittelua, niin lapset kuin aikuisetkin. Henkilöt, joilla on sosiaalisten ja kielellisten taitojen vaikeuksia, hyötyvät tunnetaitojen systemaattisesta harjoittelusta. Tämä oppimateriaali visualisoi ja konkretisoi tunteiden tunnistamista ja käsittelyä. Materiaali soveltuu käytettäväksi kodeissa, päiväkodeissa, kouluissa sekä erityisopetuksessa ja asumis- ja toimintayksiköissä. Tunteesta tunteeseen -materiaali soveltuu myös osaksi sellaista terapiatyöskentelyä, jossa keskitytään sosioemotionaaliseen kuntoutukseen.