Kielioppi

Kirjassa käytetty symboli Grammatik.

Kielioppiosan avulla voit kerrata ja palauttaa mieleen ruotsin kielen perusasioita. Oppikirjan kappaleiden 1–4 (del 1 ja 2) yhteydessä on käytetty Grammatik-symbolia. Kirjassa olevassa tehtävässä esiintyy symbolissa mainittu kielioppiasia.