Hyppää pääsisältöön

Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa


Oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti.

Tietoa arvioinnista

alt-text (optional, uses title if not set)

Kommentoi päättöarvioinnin kriteerien luonnosta

Opetushallitus on laatimassa tarkempia kriteerejä perusopetuksen päättöarviointiin kaikissa oppiaineissa. Päättöarvioinnin kriteerien luonnos on kommentoitavissa 25.9.2020 klo 16.15 asti.

alt-text (optional, uses title if not set)

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa (luku 6)

www.oph.fi

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa toteutetaan 1.8.2020 alkaen uudistetun Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 luvun 6 mukaisesti.

alt-text (optional, uses title if not set)

Oppilaan poissaolot ja arviointi

On tilanteita, joissa oppilaalle kertyy runsaasti poissaoloja. Poissaolojen syynä voi olla sairaus, mutta opetukseen osallistumattomuus voi johtua myös luvattomista poissaoloista. Olemme koonnet ohjeita poissaoloihin liittyvissä tilanteissa toimimiseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Oppiaineiden päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen perustuu oppilaan osoittaman osaamisen tasoon suhteessa oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Tutustu opettajan arviointityön tueksi laadittuihin tukimateriaaleihin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Taide- ja taitoaineiden päättöarviointi

Paikallinen tuntijako ja mahdolliset oppilaiden omat valinnat vaikuttavat siihen, milloin oppilaille annetaan päättötodistukseen tuleva arvosana eri taide- ja taitoaineissa. Katso opettajien ohjeet päättöarvioinnin tueksi.

alt-text (optional, uses title if not set)

Valinnaisten aineiden arviointi

Valinnaisten aineiden tarjonta päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa. Jokainen tarjottava valinnainen aine muodostaa oman oppimääränsä, joka suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan itsenäisenä kokonaisuutena.

Oppaat ja julkaisut

Arviointia toteuttamassa

Miten oppilas voi osoittaa osaamistaan? Mikä on arviointipalautteen ja minäkuvan välinen suhde ja itse- ja vertaisarviointitaitojen merkitys osana oppimisen arviointia? Opas antaa työkaluja arvioinnin menetelmien monipuolistamiseen perusopetuksessa sekä erittelee arvioinnin suhdetta didaktiikkaan ja tutkivaan oppimiseen.