Hyppää pääsisältöön

Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa


Oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti.
Perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana sekä päättöarviointiin.

Tietoa arvioinnista

alt-text (optional, uses title if not set)

Oppilaan poissaolot ja arviointi

On tilanteita, joissa oppilaalle kertyy runsaasti poissaoloja. Poissaolojen syynä voi olla sairaus, mutta opetukseen osallistumattomuus voi johtua myös luvattomista poissaoloista. Olemme koonnet ohjeita poissaoloihin liittyvissä tilanteissa toimimiseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Oppiaineiden päättöarviointi

Arvioinnin kriteerit määräävät, millaista osaamista arvosana 8 edellyttää kussakin oppiaineessa. Nämä tukimateriaalit on tarkoitettu opettajille arvioinnin tueksi ja ne kuvaavat myös arvosanan 8 kriteerien alittavan ja ylittävän osaamisen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Taide- ja taitoaineiden päättöarviointi

Paikallinen tuntijako ja mahdolliset oppilaiden omat valinnat vaikuttavat siihen, milloin oppilaille annetaan päättötodistukseen tuleva arvosana eri taide- ja taitoaineissa. Katso opettajien ohjeet päättöarvioinnin tueksi.

alt-text (optional, uses title if not set)

Valinnaisaineiden arviointi

Valinnaisten aineiden tarjonta päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa. Jokainen tarjottava valinnainen aine muodostaa oman oppimääränsä, joka suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan itsenäisenä kokonaisuutena.

Oppaat ja julkaisut

Arviointia toteuttamassa

Miten oppilas voi osoittaa osaamistaan? Mikä on arviointipalautteen ja minäkuvan välinen suhde ja itse- ja vertaisarviointitaitojen merkitys osana oppimisen arviointia? Opas antaa työkaluja arvioinnin menetelmien monipuolistamiseen perusopetuksessa sekä erittelee arvioinnin suhdetta didaktiikkaan ja tutkivaan oppimiseen.