Erilaiset digitaaliset laitteet, sovellukset ja palvelut ovat tulleet osaksi opetusta kaikilla koulutusasteilla ja -muodoissa. Koronapandemiasta johtuvat poikkeukselliset opetusjärjestelyt, kuten etäopetus, ovat lisänneet niiden käyttöä entisestään.

Kuvituskuva: Lapset tekevät tietokoneella ryhmätyötä


Tekstiä täydennetty 31.7.2020.
 

Seuraavassa käytetään käsitteitä järjestäjä, koulu ja oppija kuvaamaan kaikkia opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä sekä oppilaitosten ylläpitäjiä, oppilaitoksia ja kouluja sekä niissä opiskelevia oppilaita ja opiskelijoita.