Digitaaliset laitteet, sovellukset ja palvelut ovat tulleet osaksi opetusta kaikilla koulutusasteilla ja -muodoissa. Koronapandemiasta johtuvat poikkeukselliset opetusjärjestelyt, kuten etäyhteyksiä hyödyntävä opetus (jatkossa etäopetus), ovat lisänneet niiden käyttöä entisestään.
Kuvituskuva: Lapset tekevät tietokoneella ryhmätyötä

Tekstiä on päivitetty 17.2.2021

Seuraavassa käytetään käsitteitä järjestäjä, koulu ja oppija kuvaamaan kaikkia varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä sekä oppilaitosten ylläpitäjiä, oppilaitoksia ja kouluja sekä niissä opiskelevia oppilaita ja opiskelijoita.