Hyppää pääsisältöön

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Emme enää päivitä sivun sisältöä, sillä uudistus on toteutunut. Lisätietoa oppivelvollisista sekä oppivelvollisten toiminnasta löydät Opetushallituksen tilastopalvelu Vipusesta. Ajankohtaiset tiedot oppivelvollisista löydät Kasvatus, koulutus ja tutkinnot -sivuiltamme. (Päivitetty 28.9.2022)

Oppivelvollisuus on laajentunut ja toisen asteen opinnoista on tullut maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021 ja hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset tulivat voimaan jo 1.1.2021.

Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikutti ensimmäistä kertaa niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 olivat perusopetuksen 9. luokalla. Tästä perusopetuksen päättävästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.

Mahdolliset oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvät kysymykset voi lähettää eri koulutussektorien omiin asiakaspalveluosoitteisiin (perusopetus [at] oph.fi, ammatillinenkoulutus [at] oph.fi, lukio [at] oph.fi, tuva [at] oph.fi, vapaasivistystyo [at] oph.fi ). Valpas -järjestelmään liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen valpas-tekninen-tuki [at] oph.fi.