Hyppää pääsisältöön

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Emme enää päivitä sivun sisältöä, sillä uudistus on toteutunut. Lisätietoa oppivelvollisista sekä oppivelvollisten toiminnasta löydät Opetushallituksen tilastopalvelu Vipusesta. Ajankohtaiset tiedot oppivelvollisista löydät Kasvatus, koulutus ja tutkinnot -sivuiltamme. (Päivitetty 28.9.2022)

Oppivelvollisuus on laajentunut ja toisen asteen opinnoista on tullut maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021 ja hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset tulivat voimaan jo 1.1.2021.

Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikutti ensimmäistä kertaa niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 olivat perusopetuksen 9. luokalla. Tästä perusopetuksen päättävästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.

Mahdolliset oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvät kysymykset voi lähettää eri koulutussektorien omiin asiakaspalveluosoitteisiin (perusopetus [at] oph.fi, ammatillinenkoulutus [at] oph.fi, lukio [at] oph.fi, tuva [at] oph.fi, vapaasivistystyo [at] oph.fi ). Valpas -järjestelmään liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen valpas-tekninen-tuki [at] oph.fi.  

Perustietoa oppivelvollisuuden laajentamisesta

Perustietoa oppivelvollisuuden laajentamisesta

Perustietoa siitä, mikä muuttuu oppivelvollisuuden laajentuessa ja mihin uudistus vaikuttaa.

Kansanopistojen opetussuunnitelman perusteet

Kansanopistojen opetussuunnitelman perusteet

Opetushallitus julkaisi 11.1.2021 kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteet.

Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu Valpas

Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu Valpas

Valpas-palvelussa oppivelvollisuutta valvovat virkailijat voivat seurata oppijan tilannetta koko oppivelvollisuusiän ajan.

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet

Uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) yhdistää aiemmat nivelvaiheen koulutukset eli perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukioon valmentavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulutuksen (VALMA).

Tietoa ja tukimateriaaleja koulutuksenjärjestäjille

Ohjeita lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen

Ohjeita lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen

Tältä sivulta löydät tietoa oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutuksista toiselle asteella ja mitä asioita koulutuksen järjestäjien, rehtoreiden, opettajien ja opinto-ohjaajien tulee huomioida työssään.

Ohjeita perusopetukseen

Ohjeita perusopetukseen

Täältä löydät ohjeita ja tukimateriaalia perusopetuksen opettajille, opinto-ohjaajille ja rehtoreille sekä perusopetuksen järjestäjille.