Perusopetuksessa on siirrytty kaikilta osin noudattamaan normaaliolojen lainsäädäntöä 14.5.2020 alkaen. Opetusjärjestelyissä otetaan kuitenkin huomioon tartuntariskin torjumiseen tähtäävät toimenpiteet.

Erilaisista materiaaleista tehtyjä mobileita

Tekstiä päivitetty 15.5.2020

Esi- ja perusopetuksessa sekä muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Perusopetuksessa on palattu 14.5.2020 lähiopetukseen. Opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena, vaikka opetuksen järjestäjä tai huoltaja sitä haluaisivat.

Oppilaan poissaolo koulusta voi perustua tartuntatautilakiin tai perusopetuslakiin. Poissaoloihin liittyvissä menettelyissä on tärkeää etsiä yhteistä näkemystä kotien kanssa myös pandemiatilanteessa.