Tutkintotodistusten liitteiden ja liikkuvuustodistuksen avulla lisätään osaamisen läpinäkyvyyttä.

Tällä sivulla on tietoa ja linkkejä tutkintotodistusten liitteiden ja liikkuvuustodistusten myöntämisen teknisestä näkökulmasta.