Eurooppalaiset työkalut ja palvelut auttavat tunnistamaan osaamista. Niistä on hyötyä työ- tai opiskelupaikkaa hakiessa ja silloin kun pohdit omaa osaamistasi tai tavoitteitasi uran tai opintojen suhteen. Myös työnantajat ja oppilaitokset voivat käyttää niitä monella tavalla.

Tutkintojen viitekehykset

Tutkintojen viitekehykset helpottavat eri maiden tutkintojen ja niiden tasojen vertailua. Ne kuvaavat mitä tutkinnon, oppimäärän tai osaamiskokonaisuuden suorittanut tietää, ymmärtää ja osaa tehdä. Osaamista kuvataan eurooppalaisessa yhteistyössä sovitulla tavalla.

Lisätietoa saat täältä: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintojen-viitekehykset

Ulkomailla suoritettu tutkintojen tunnustaminen

Jos olet opiskellut ulkomailla ja haet Suomessa töihin tai opiskelemaan, puhutaan tutkintojen tunnustamisesta. Päätöksiä tutkintojen tunnustamisesta tehdään eri tahojen toimesta riippuen siitä, missä tutkintoa halutaan käyttää. Apuna tutkintojen tunnustamisessa voi käyttää Europassia.

Lisätietoa tutkintojen tunnustamisesta saat täältä: https://www.oph.fi/fi/palvelut/elinikainen-ohjaus