Eurooppalaiset työkalut ja palvelut auttavat tunnistamaan osaamista. Niistä on hyötyä työ- ja opiskelupaikkaa hakiessa ja silloin, kun on pohdittava omaa osaamista tai tavoitteita uran tai opintojen suhteen. Myös työnantajat ja oppilaitokset voivat käyttää niitä monella tavalla.

Tutkintojen viitekehykset

Tutkintojen viitekehykset helpottavat eri maiden tutkintojen ja niiden tasojen vertailua. Ne kuvaavat, mitä tutkinnon, oppimäärän tai osaamiskokonaisuuden suorittanut tietää, ymmärtää ja osaa tehdä. Tämä helpottaa esimerkiksi työnantajaa tämän arvioidessa hakijan koulutuksen soveltuvuutta tehtävään. Osaamista kuvataan eurooppalaisessa yhteistyössä sovitulla tavalla.

Lisätietoa tutkintojen viitekehyksistä saa täältä.

 

Ulkomailla suoritettu tutkintojen tunnustaminen

Jos henkilö on opiskellut ulkomailla ja hakee Suomessa töihin tai opiskelemaan, tulee hänen kohdallaan kyseeseen tutkintojen tunnustaminen. Päätöksiä tutkintojen tunnustamisesta tehdään eri tahojen toimesta riippuen siitä, mitä tutkintoa halutaan käyttää.

Apuna tunnustamisessa voi käyttää Europassia. Lisäksi Europassi-liikkuvuustodistus ja tutkintotodistusten liitteet helpottavat tutkintojen tunnustamista. Näistä voi lukea lisää täältä.

Lisätietoa tutkintojen tunnustamisesta Suomessa saa täältä.

 

Muita tahoja, jotka liittyvät osaamisen tunnistamiseen

  • Euroguidancen palvelut ovat suunnattu tieto-, neuvonta- ja ohjausalan ammattilaisille koulutuksen, työelämän ja nuorisoalan kansainvälistymiseen liittyen. Euroguidance pyrkii edistämään koulutuksen kansainvälistymistä. Lisää tietoa Euroguidancesta saa täältä.
  • Eurodesk on nuorisotiedotusverkosto, joka pyrkii rohkaisemaan nuoria kansainvälistymiseen Euroopassa sekä jakaa tietoa eurooppalaisista mahdollisuuksista. Lisää tietoa Eurodeskista saa täältä.

 

Europassin etusivulle