Eurooppalaiset työkalut ja palvelut auttavat tunnistamaan osaamista. Niistä on hyötyä työ- ja opiskelupaikkaa hakiessa ja silloin, kun on pohdittava omaa osaamista tai tavoitteita uran tai opintojen suhteen. Myös työnantajat ja oppilaitokset voivat käyttää niitä monella tavalla.

Tutkintojen viitekehykset

Tutkintojen viitekehykset helpottavat eri maiden tutkintojen ja niiden tasojen vertailua. Ne kuvaavat, mitä tutkinnon, oppimäärän tai osaamiskokonaisuuden suorittanut tietää, ymmärtää ja osaa tehdä. Tämä helpottaa esimerkiksi työnantajaa tämän arvioidessa hakijan koulutuksen soveltuvuutta tehtävään. Osaamista kuvataan eurooppalaisessa yhteistyössä sovitulla tavalla.

Lisätietoa tutkintojen viitekehyksistä saa täältä.

Ulkomailla hankittu osaaminen

Jos henkilö on opiskellut ulkomailla ja hakee Suomessa töihin tai opiskelemaan, puhutaan osaamisen tai tutkintojen tunnustamisesta. Päätöksiä ulkomailla hankitun osaamisen tunnustamisesta tehdään eri tahojen toimesta riippuen siitä, missä osaamista halutaan käyttää.

Apuna osaamisen tunnustamisessa voi käyttää Europassia. Esimerkiksi Europassi-liikkuvuustodistus ja tutkintotodistusten liitteet helpottavat osaamisen tunnustamista.

Europassi-liikkuvuustodistus

Europassi-liikkuvuustodistus on asiakirja, johon merkitään ajanjaksot, jotka henkilö on viettänyt oppimistarkoituksessa (esimerkiksi vaihto-ohjelma tai työharjoittelu) toisessa Euroopan valtiossa. Oppilaitos myöntää asiakirjan opiskelijalle.

Lisätietoja löydät täältä Opetushallituksen sivuilta.

Ammatillisen tutkintotodistuksen liite

Ammatillisen tutkintotodistuksen Europass-liite (Certificate Supplement) antaa perustietoa suoritetusta koulutuksesta sekä sen antamasta ammattipätevyydestä ja osaamisesta. Oppilaitokset varmistavat, että vastavalmistuneilla on liite käytössään.

Lisätietoja löydät täältä Opetushallituksen sivuilta.

Korkeakoulututkintotodistuksen liite

Korkeakoulutkinnon tutkintotodistuksen Europass-liite (Diploma Supplement) antaa lisätietoja suoritetusta tutkinnosta, sen myöntäneestä oppilaitoksesta sekä koulutusjärjestelmästä maassa, jossa tutkintotodistus on myönnetty. Korkeakoulu myöntää asiakirjan.

Lisätietoja löydät täältä Opetushallituksen sivuilta.

 

Muita tahoja, jotka liittyvät osaamisen tunnistamiseen

  • Euroguidancen palvelut ovat suunnattu tieto-, neuvonta- ja ohjausalan ammattilaisille koulutuksen, työelämän ja nuorisoalan kansainvälistymiseen liittyen. Euroguidance pyrkii edistämään koulutuksen kansainvälistymistä. Lisää tietoa Euroguidancesta saa täältä.
  • Eurodesk on nuorisotiedotusverkosto, joka pyrkii rohkaisemaan nuoria kansainvälistymiseen Euroopassa sekä jakaa tietoa eurooppalaisista mahdollisuuksista. Lisää tietoa Eurodeskista saa täältä.

 

Lisätietoa tutkintojen tunnustamisesta Suomessa saa täältä.

Europassin etusivulle