Hyppää pääsisältöön

Kansainvälistymispalvelut organisaatioille


Tietoa ja tukea organisaatioille, kuten oppilaitoksille, järjestöille, yrityksille, kunnille ja nuorten ryhmille.

Tältä sivustolta löydät tietoa organisaatioille suunnatuista kansainvälistymisen palveluista ja avustuksista. Näitä ovat esimerkiksi Euroopan unionin koulutukseen, nuorisoon, kulttuuriin ja liikuntaan liittyvät ohjelmat, pohjoismaiset Nordplus -ohjelmat, kansalliset ohjelmat ja avustukset sekä koulutusviennin palvelut.

EU-ohjelmat

Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan sekä urheilun ohjelma. Tutustu ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Euroopan solidaarisuusjoukot

Euroopan solidaarisuusjoukot

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmassa nuoret pääsevät tukemaan heikompia ja ratkomaan yhteiskunnallisia haasteita niin paikallisesti kuin Euroopan laajuisesti.

Luova Eurooppa

Luova Eurooppa

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma tukee audiovisuaalisen alan sekä kulttuurin ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä.

Pohjoismaiset ohjelmat

Nordplus

Nordplus

Nordplus-ohjelmat tukevat koulutusyhteistyötä Pohjoismaissa, Baltiassa ja itsehallintoalueilla.

Nordic Master

Nordic Master

Nordic Master -ohjelma tukee korkeakoulujen yhteisiä pohjoismaisia maisteriohjelmia.

Kansalliset ohjelmat ja avustukset

HEI ICI -ohjelma

HEI ICI -ohjelma

Korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelma HEI ICI tukee suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita, joiden avulla vahvistetaan kehitysmaiden korkeakoulutusta.

Team Finland Knowledge -ohjelma

Team Finland Knowledge -ohjelma

Team Finland Knowledge -ohjelman tavoitteena on luoda ja vahvistaa suomalaisten korkeakoulujen yhteistyötä TFK -verkoston valittujen kohdealueiden ja -maiden kanssa sekä muotoilla yhteistyöhön uudenlaisia toimintamalleja.

EDUFI Fellowship

EDUFI Fellowship

Etsitkö apurahaa ulkomaisen väitöskirjatutkijan rekrytoimiseen? EDUFI Fellowship -apuraha on tarkoitettu erityisesti Suomessa tapahtuvan väitöskirjatyöskentelyn alkurahoitukseen.

EDUFI Winter School

EDUFI Winter School

EDUFI Winter School –talvikoulu venäläisille ja ukrainalaisille jatko-opiskelijoille on viikon mittainen poikkitieteellinen seminaari. Seminaarissa on vuosittain vaihtuvat teemat.

The Finnish Government Scholarship Pool

The Finnish Government Scholarship Pool

The Finnish Government Scholarship Pool -apurahat on tarkoitettu tohtoritason jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön suomalaisissa yliopistoissa ja valtion tutkimuslaitoksissa

Suomen kielen ja kulttuurin opinnot ulkomaisissa yliopistoissa

Suomen kielen ja kulttuurin opinnot ulkomaisissa yliopistoissa

Tuemme ja vahvistamme Suomen kielen ja kulttuurin asemaa muualla kuin Suomessa toimivissa yliopistoissa. Tarjoamme tukea niin yliopistoille, opettajille, opiskelijoille kuin jatko-opiskelijoillekin.

Artist Protection Fund

Artist Protection Fund

Artist Protection Fund -ohjelma tukee uhkaa tai vainoa kokevia taiteilijoita tarjoamalla heille apurahajaksoja turvallisissa maissa.

Generation Study Abroad

Generation Study Abroad

Generation Study Abroad -ohjelman tavoitteena on lisätä ulkomailla osan korkeakoulututkinnostaan suorittavien yhdysvaltalaisten määrää.

Scholar Rescue Fund

Scholar Rescue Fund

Scholar Rescue Fund -ohjelma tarjoaa kotimaassaan uhkaa tai vainoa kokeville tutkijoille mahdollisuuden jatkaa työtään turvallisessa ympäristössä.

north2north -ohjelma

north2north -ohjelma

North2north -ohjelma tukee opiskelijoiden liikkuvuutta Pohjoismaissa, Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa.

Valtionavustuksia kansainvälisyyteen

Valtionavustuksia kansainvälisyyteen

www.oph.fi

Opetushallitus myöntää valtionavustuksia varhaiskasvatuksen, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyden kehittämiseen.

Education Finland - koulutusviennin ohjelma

Education Finland - koulutusviennin ohjelma

Education Finland -ohjelma tarjoaa koulutusviennin toimijoille tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja tukee suomalaisten yritysten kasvua.

Muuta kansainvälistymiseen liittyvää tukea

Esteettömyystuki ulkomaanjaksoille

Esteettömyystuki ulkomaanjaksoille

Erityistarve ei ole este kansainvälistymiselle. Opiskelijat ja korkeakoulun henkilökunta voivat saada ylimääräistä taloudellista tukea osallistuakseen ulkomaanjaksolle.

Korkeakoulut tukemassa maahanmuuttajia

Korkeakoulut tukemassa maahanmuuttajia

Tietoa suomalaisten korkeakoulujen tukitoimista maahanmuuttajille

Opetushallituksen Kiina-toiminnot

Opetushallituksen Kiina-toiminnot

Opetushallituksen Shanghain toimisto auttaa suomalaisia korkeakouluja solmimaan yhteyksiä kiinalaisiin korkeakouluihin ja markkinoi suomalaista korkeakoulutusta Kiinassa.

Tapahtumakalenteri

Tapahtumakalenteri

www.oph.fi

Tapahtumakalenteristamme löydät tietoa kansainvälistymiseen liittyvistä koulutuksista, seminaareista ja opintomatkoista sekä muista tapahtumista.

Yhteistyö globaalin etelän kumppanien kanssa

Yhteistyö globaalin etelän kumppanien kanssa

Opetushallituksen eri ohjelmia ja toimintoja, jotka tukevat globaalin etelän kumppanien kanssa tehtävää koulutusyhteistyötä

Yhteystiedot


Jos jokin asia jäi askarruttamaan, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse:

Kansainvälisten ohjelmien yhteystiedot