Hyppää pääsisältöön

Tietovarannot ja rekisterit


Opetushallituksen tietovarannot noudattavat julkishallinnon digitalisaatioperiaatteita.

Opetushallituksen tietovarannot ja rekisterit ovat osa palvelukokonaisuuttamme, jota rakennetaan yhteentoimivuuden ja avoimuuden lähtökohdista Opetushallituksen arkkitehtuuriperiaatteiden mukaisesti. 

 

Tiedonluovutuksen käytännöt ja tietopyynnöt

Tiedonluovutuksen käytännöt ja tietopyynnöt

Lue lisää yleisestä tiedonsaantioikeudesta sekä Opetushallituksen asiakirjojen, Kosken, Vardan ja Opiskelijavalintarekisterin rekisteritietojen luovutuksista.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Vardaan kerätään tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, toimipaikoista sekä henkilöstöstä. Tietoa voidaan hyödyntää niin kunnallisessa kuin valtakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Koski-tietovaranto

Koski-tietovaranto

Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietojen tietovaranto Koski.

Opiskelijavalintarekisteri

Opiskelijavalintarekisteri

Opiskelijavalintarekisteri sisältää tietoa koulutukseen hakemisesta, opiskelijavalinnan tuloksista, opiskelupaikan vastaanottamisesta ja opiskelijaksi ilmoittautumisesta. Rekisterissä on lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulutukseen hakeneiden tiedot.

Oikeustulkkirekisteri

Oikeustulkkirekisteri

Ylläpidämme oikeustulkkirekisteriä, josta voit etsiä pätevän tulkin tulkkaamaan oikeudellisissa asioissa.

Auktorisoitujen kääntäjien rekisteri

Auktorisoitujen kääntäjien rekisteri

akr.opintopolku.fi

Opetushallitus ylläpitää auktorisoitujen kääntäjien rekisteriä. Hakukoneella voit hakea auktorisoituja kääntäjiä joko kieliparin, nimen tai asuinkunnan mukaan.