Hyppää pääsisältöön

Valtionavustukset ja kansainvälistymisrahoitus


Opetushallitus jakaa kehittämisrahoituksina valtionavustuksia ja kansainvälistymisrahoitusta.

Valtionavustuksilla tuetaan kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joilla pyritään pysyviin muutoksiin ja parannuksiin.

Opetushallitus tukee myös suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme toimialallamme Euroopan unionin ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Kansainvälistymisen rahoituksesta valtaosa tulee ulkopuolisilta rahoittajilta (esim. EU, Pohjoismaiden ministerineuvosto).

Haettavissa olevat avustukset

Kansainvälistymisrahoitus

Nordplus hakukuulutus 2022

Valtionavustus

Vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittäminen inklusiivisissa toimintaympäristöissä

Valtionavustus

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2022

Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ korkeakoulutus: Erasmus Mundus -toiminnon haku päättyy 16.2.2022

Uutisia rahoitusmahdollisuuksista

Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Yhteistyöhankkeiden (KA220-SCH ja KA210-SCH) haku päättyy 23.3.2022
Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Rahoitushaku-uutinen

TFK-ohjelman 2022 hakukierros päättyy 2.5.2022
Korkeakoulutus Team Finland Knowledge Kansainvälistyminen

Rahoitushaku-uutinen

Erasmus+ korkeakoulutus: Eurooppalaiset yliopistot haku päättyy 22.3.2022
Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen

Tietosuojaseloste