Kuvituskuvassa leijailee hiukkasia

Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) toimikauden 2021–2024 valtakunnallisten osaamistarpeiden ennakoinnissa tunnistettiin sellaisia ammattialoilla vaadittavia osaamisia, joiden tarve kasvaa tai vähenee huomattavasti vuoteen 2030 mennessä. Muutoksia arvioitiin suhteessa OEF-luokituksen mukaisiin alakohtaisiin osaamisiin.

Arviot perustuvat vuonna 2022 toteutetun osaamistarvekyselyn 1075 vastaukseen koskien 130 ammattialaa. Kyselyn toteutusta kuvataan tarkemmin aiemmin julkaistussa Laaja-alainen osaaminen 2030-luvulla –raportissa. Ammattialakohtaiset tulokset julkaistaan ensimmäistä kertaa verkkoraporttina osana Opetushallituksen ennakoinnin digitaalista kehitystyötä.

Euroopan unionin rahoittama

Ennakoinnin digitaalinen kehitystyö on rahoitettu Euroopan unionin NextGenerationEU-tuella.