Jos olet pätevöitynyt ammattiin Suomessa ja haluat työskennellä samassa ammatissa toisessa EU- tai ETA-maassa, saatat tarvita päätöksen ammattipätevyyden tunnustamisesta. Päätöksen tekee vastaanottavan maan viranomainen.

Ammattipätevyyden tunnustaminen on tarpeen, jos ammatissa työskentelemiseen vaaditaan tietty koulutus tai työkokemus. Tällaisia ammatteja kutsutaan säännellyiksi ammateiksi.