Seuraava auktorisoidun kääntäjän tutkinto järjestetään marraskuussa 2022.
Ilmoittautumisaika on elokuu 2022.

Tutkinnon voi suorittaa kotimaisista kielistä (suomi, ruotsi, pohjois-, inarin- tai koltansaame) toisiin kotimaisiin kieliin, kotimaisista kielistä vieraisiin kieliin ja vieraista kielistä kotimaisiin kieliin. Tutkinto suoritetaan yhdessä käännössuunnassa.

Tutkinnon kieliparit ja erikoisalat päätetään elokuun loppuun mennessä saapuneiden ilmoittautumisten pohjalta. Luettelo tutkinnon kielipareista ja erikoisaloista julkaistaan syyskuun alussa tällä sivulla.  Jälki-ilmoittautua voi ainoastaan ilmoitettuihin kielipareihin ja erikoisaloihin.
 

Tutkintotilaisuudet voidaan järjestää Helsingissä, Joensuussa, Inarissa, Tampereella ja Turussa.

Tutkinnossa osoitetaan auktorisoidun kääntäjän tutkintokielten kieli- ja kääntämistaito sekä ammatinharjoittamisessa tarvittava muu taito.

Tutkinto on avoin niille, joilla on kotikunta Suomessa tai vakinainen asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Tutkintoon osallistumisesta peritään tutkintomaksuna 504 euroa.

Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta myöntää tutkinnon hyväksytysti suorittaneelle hakemuksesta auktorisoidun kääntäjän oikeuden. Oikeudesta annettavasta todistuksesta peritään 126 euroa. Auktorisoidun kääntäjän oikeus on voimassa viisi vuotta.